Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
14Обучение - Образователен медиатор

Европейски център по медиация и арбитраж в партньорство с  Образователен център "Хермес" организира дистанционно обучение на тема "Образователен медиатор".

Кога:  22.04.2020 г.
Начален час: 10:00 ч.
Продължителност: 4 (астрономични) часа

Образователният медиатор в образователна институция е посредник между семействата, местните общности, децата, учениците, детската градина и училището, който съдейства за обхващането и качественото предучилищно и училищно образование и обучение на децата и учениците от уязвими групи в образователните институции и пълноценното включване на  родителите и местната общност в развитието на образованието, социализацията и интеграцията.

Той организира и осъществява дейности, осигуряващи редовно посещение на училище и детска градина и пълноценно участие на децата и учениците в образователния процес, както и предоставя  услуги за включване на родителите и местните общности в образователния и социален живот на децата и учениците от  детските градини и училищата.

Акцентите в обучението са:
1. Ролята на образователния медиатор в училището/детската градина;
2. Комуникативни умения и взаимодействие с педагогическите специалисти,  одителската общност, децата и други заинтересовани страни;
3. Управление на конфликти;
4. Нормативна уредба, Документация и особености при попълването й.

Към кого е насочено обучението:

Курсът е ориентиран към всички, които искат да придобият нови знания и умения за да подпомогнат изпълнението на местните и училищните политики за повишаване на качеството и обхвата на предучилищното и училищното образование

Участниците получават Сертификат и БЕЗПЛАТЕН шаблон за ДНЕВНИК, за своята работа, в който записват всички дейности, които са извършили за деня!

Такса: 15, 00 лв. 

За повече информация: тел. 0878 027 740 или на e-mail: oc_hermes@abv.bg
За записване: https://docs.google.com/forms/d/1L0tXFSZotQCeCY4-U81pPFzz5j8IL_L4WGF-i70HScI/edit

 

Публикувано от:

Европейски център по медиация и арбитраж