Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
28Фондация Димитър Бербатов обяви процедурата за кандидатстването за лаптопи по кампанията "Всяко дете – “в клас”

След закриване на кампанията*, в резултат на 45 дарения на обща стойност 5067 USD, след добавените 5000 USD от нейния фонд, фондация "Димитър Бербатов" (ФДБ) ще купи лаптопи с лицензиран софтуер на стойност 10 067 USD.


ФДБ няма да дарява таблети, а лаптопи с лицензиран софтуер, за да могат учениците не само да сърфират, но и да създават съдържание и да усъвършенстват уменията си за работа на компютър. ФДБ работи с идеята към началото на новата учебна година лаптопите да са на разположение за работа на своите притежатели.

ФДБ води преговори с вносители за осигуряване на възможно най-много на брой машини, с възможно най-добър баланс на цена и качество.

Междувременно ФДБ обявява КРИТЕРИИТЕ, по които ще избере учениците:


Фондацията няма да дарява на Центрове за настаняване от семеен тип, а на ученици, които живеят със семействата си, но тези семейства са повече или по-малко материално затруднени.


Бенефициенти Ученици от VІІ до ХІІ клас в български държавни и общински училища;


КАКВО е нужно да се изпрати за кандидатстване МОЛБА (по образец) и посочени в нея придружаващи я документи.


Част от пакета документи, изисквани от кандидатите, са:


1. Удостоверение от училището, че кандидатът е ученик там в VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ или ХІІ клас през учебната 2020/2021 г.
2. Удостоверение от училището, посочващо колко неизвинени отсъствия от клас има кандидатът през учебната 2019/2020 г. Ако става дума за две различни училища през двете учебни години, удостоверенията трябва да са две (всяко училище ще потвърди съответната информация);
3. Препоръка от училището (старото, ако училището е сменено за предстоящата учебна година) защо този кандидат заслужава да бъде дарен с лаптоп (подписана от официално представляващ училището);
4. Особено важно: мотивационно писмо, написано ръчно от кандидата, защо според него точно той трябва да бъде дарен с лаптоп и как той ще помогне на неговото развитие, както и на семейството му от финансова гледна точка;


Извънкласни дейности и постижения не са задължителни, но ще се разглеждат като предимство.

Шансове има всеки (и децата от семейства със средни доходи, не само крайно нуждаещи се), документите ще се разглеждат комплексно. Освен изброените по-горе, има и други документи, описани в Молбата!

ФОРМУЛЯРИТЕ по образец можете да намерите на сайта на Фондация Димитър Бербатов.

Готовите документи се изпращат като pdf на имейл адрес на office@dberbatov.org най-късно до 28 август. Какви са те е описано в образеца на молбата.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ! Молбата и всички придружаващи я документи се подават ПАКЕТНО, а не на части! Молба с липсващ придружаващ я документ няма да се разглежда, нито такъв може да се изпрати отделно впоследствие!

! Фондацията може да бъде търсена на същия имейл адрес, ако се налага, НО няма да отговаря на имейли, от които става ясно, че са изпратени, без да е прочетена публикуваната информация.

Краен срок за кандидатстване 28 август 2020 г.
Краен срок за избор на бенефициенти 11 септември 2020

Кандидатите трябва да имат предвид, че лаптопът не е безусловно дарение, а в края на учебната година от дарените ще се изисква отчет за неговото използване, както и удостоверяване на неговата наличност.


ВАЖНА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ:


*Фондация „Димитър Бербатов“ си запазва правото да проверява достоверността и точността на всяка предоставена информация. Подаването на невярна или подвеждаща информация ще доведе до връщане на лаптопа и до обезщетяване на нанесени вреди.


*ФДБ не дължи публична мотивация относно решението си за избора на бенефициенти.

За уточняващи въпроси и за изпращане на образци, моля свържете се с ФДБ на имейл office@dberbatov.org.

*На 8 юни Фондация „Димитър Бербатов“ (ФДБ) обяви дарителската кампания „Всяко дете – „в клас“. Както всички знаем, при наложилата се физическа изолация по време на здравната криза с Ковид 19, на училищата внезапно се наложи да провеждат дистанционно обучение. С идеята, че част от децата не разполагат с нужната техника, за да "присъстват" в учебния процес, ФДБ стартира фондонабиране за закупуване на лаптопи за ученици. Целта беше да има колкото е възможно по-малко деца, лишени от достъп до обучение във времена на бъдещи ситуации, налагащи карантина. Даренията се получаваха през платформата GlobalGiving http://goto.gg/47581 кампанията трябваше да приключи на 26 юни и да набере поне 5000 USD от 40 отделни дарители. При постигане на целта ФДБ обеща да добави още 5000 USD.

Източник: Фондация Димитър Бербатов, 17 юли 2020