Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27Програма "Interreg VI-A Румъния - България" приема идеи за стратегически проекти, които да бъдат изпълнявани през програмния период 2021 - 2027 г.

Програма "Interreg VI-A Румъния - България" приема идеи за стратегически проекти, които да бъдат изпълнявани през програмния период 2021 - 2027 г. и да са насочени към подобряване на трансграничната свързаност (транспорт, съобщения, мобилност, и др.). Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят попълнен на английски език формуляр в срок до 25 ноември 2020 г.


Имате ли идея за стратегически проект, която да е насочена към подобряване на трансграничната свързаност? Моля, споделете вашето виждане с нас.

Изборът на PO3 - По-свързана Европа сред целите на политиката, които да бъдат финансирани в следващата ни програма Interreg VI-A Румъния-България, предлага възможност за справяне с проблемите на трансграничната свързаност, с цел свързване на северните и южните брегове на Дунава, както и за по-нататъшно развитие на връзките между Румъния и България.

Ако сте заинтересовани от развитието на трансграничната мобилност, сега е подходящият момент да ни изпратите вашето проектно предложение. Проектните идеи със силно трансгранично въздействие се считат за приоритет.

️Попълнете концепцията за вашия проект ️Изпратете никонцепцията на connected.ro.bg@gmail.com.

Крайният срок за подаване на концепциите е 25 ноември 2020 г.

 

️Ако имате въпроси, изпратете запитване на г-н Влад ИРИМИЕ, консултант (и-мейл адрес: vlad.irimie@civitta.com).

 

Най-добрите идеи ще бъдат взети под внимание при написването на Програмата, ако същите отговарят на нашите критерии:...

Подробности можете да научите на https://interregviarobg.eu/Източник: https://interregviarobg.eu, 11 ноември 2020