Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
фев
27Публична консултация на проект на програма "Interreg VI-A Румъния - България" за програмен период 2021 - 2027 г.

Заинтересованите физически и юридически лица могат да изпратят свои становища, предложения, възражения и коментари, препоръчително е да са на английски език, в срок до 15 декември 2020 г.

Подробности на - https://interregviarobg.eu/Източник: https://interregviarobg.eu, 11 ноември 2020