Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02Допълнителна покана към ЮЛНЦ в обществена полза за участие в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен период 2021-2027 г.

Краен срок за кандидатстване: 18 ноември 2020 г., включително.

Посочени са осем възможни сфери на дейност на кандидатстваща организация.

- Към новината

- Към документацията


 

Източник: Министерство на земеделието, храните и горите, 16 ноември 2020