Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
01Покана към ЮЛНЦ в частна полза или кооперативни съюзи за участие в състава на Тематична работна група за разработване на Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони за програмен пер

Краен срок за кандидатстване: 18 ноември 2020 г., включително.

Посочени са четири възможни сфери на дейност на кандидатстваща организация.

- Към новината

- Към документацията

Източник: Министерство на земеделието, храните и горите, 16 ноември 2020