Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
02Обществена консултация за разработване на Програма за трансгранично сътрудничество "Интеррег VI-A Гърция - България" 2021-2027 г.

Консултацията ще се проведе в два етапа. Първият етап е попълване на онлайн въпросник на български или гръцки език. Въпросникът вече е публикуван. Вторият етап, който предстои, е покана за изпращане на попълнени формуляри от заинтересовани юридически и физически лица с проектни идеи, които да бъдат взети предвид при разработване на Програмата.

Подробности


Източник: www.greece-bulgaria.eu, 25 ноември 2020