English   14230 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за участие в лятно училище по антикорупция за студенти и ученици от Източна Европа, онлайн, от 9 до 15 май 2022 г.

 

Покана за участие в лятно училище по антикорупция за студенти и ученици от Източна Европа, което ще се проведе виртуално, на онлайн платформа от 9 до 15 май 2022 г.

Обучението се организира от Службата на ООН по наркотиците и престъпността и Международната Академия срещу корупцията (IACA) и е предназначено за студенти и младежи между 18 и 28 години. Кандидатите могат да се регистрират за участие директно на посочената в поканата връзка с краен срок за регистрация 25 април 2022 г.

Проектът се финансира от Австрия и кръга на поканените за участие държави се определя според изискванията за предоставяне на помощ за развитие на австрийската страна.