English   14263 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Покана за изразяване на интерес за участие в Световен форум по демокрация 2022 г.

 

Десетото издание на Форума ще се проведе в периода 7-9 ноември 2022 г. в гр. Страсбург, Франция. Канят се неправителствени организации, анализаторски центрове, образователни организации, организации на гражданското общество, да изразят интерес за представяне на новаторски инициативи, които имат за цел да усъвършенстват демокрацията и да обърнат тенденцията на упадък на демокрацията по целия свят. Всяка публична и частна организация е допустима за кандидатстване. По един говорител от всяка от избраните инициативи, ще бъде поканен в Страсбрг, за да участва в Световния форум.

Разходите за пътуване и настаняване могат да бъдат покрити от Съвета на Европа, ако това бъде поискано.

Ако през ноември 2022 г. не бъде възможно осъществяване на пътуване и големи събирания, Световният форум за демокрация ще се проведе под различен формат.

Кандидатстването се извършва чрез попълване на приложения въпросник и изпращането му на електронен адрес forum_democracy@coe.int в срок до 15 юни 2022 г.

Пдробности: https://www.coe.int/en/web/world-forum-democracy/forum-2022

Източник: https://www.coe.int