English   14231 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
НАПОС търси доброволци за подръжка на сайта си

 

Националната асоциация на председатели на общински съвети търси доброволни сътрудници,които да ни изпращат информация за дейността на общинските съвети в общините на РБългария.

Желаещите могат да ни пишат на адрес- napos2000@abv.bg