English   14238 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Програма "Румъния-България" търси 4 финансови експерти

 

Краен срок за кандидатстване: 17 август 2022 г.

Съвместният секретариат на Програмата за сътрудничество "Интеррег V-A Румъния - България" търси 4 финансови експерти на пълен работен ден за Регионалния офис на Програмата в гр. Кълъраш, Румъния. Продължителността на заетостта е 12 месеца. Кандидатите следва да имат задълбочено познаване на румънския език и добро владеене на английския език.

https://interregrobg.eu/en/programme/job-opportunities.html

Източник: https://interregrobg.eu