English   14241 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фотоконкурс на Европейската агенция по околна среда под мотото „Добре с природата”

 
 
До 1-ви октомври 2022 г. е отворен за участие конкурсът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който тази година се провежда под мотото „Добре с природата”

Стартира фотоконкурсът на Европейската агенция по околна среда под мотото „Добре с природата”

До 1-ви октомври 2022 г. е отворен за участие конкурсът на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС), който тази година се провежда под мотото „Добре с природата”.

Условия на конкурса:

  • До 5 природни снимки от участник в четири категории – въздух, вода, почва, звук;
  • Участниците трябва да имат навършени 18 години и да са граждани на държавите-членки на Европейското икономическо пространство или на 6-те сътрудничещи държави, включително и на държавите-членки на Европейския съюз.
Победителят във всяка категория ще получи парична награда от 1000 евро. Допълнителни награди се присъждат за най-добро младежко представяне, както и за любимата снимка на публиката.

Мотото на конкурса през 2022 г. подчертава връзката ни с природата, как се грижим за нея и как тя може да ни поддържа емоционално и физически здрави. Той има за цел да повиши осведомеността за ползите, които всички можем да получим, като предприемем действия за нулево замърсяване.

Повече информация за процеса на подбор на участващите творби можете да прочетете на страницата на конкурса тук: https://www.eea.europa.eu/about-us/competitions/wellwithnature/well-with-nature


Автор: https://eea.government.bg

Източник: https://eea.government.bg/bg/press-center/news/startira-fotokonkursat-na-evropeyskata-agentsiya-po-okolna-sreda-pod-mototo-201edobre-s-prirodata201d