English   14320 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Включи се в конкурса за есе на тема „Моят опит с климатичните промени и замърсяването на околната среда"

 

Климатичните промени засягат всички хора, но тяхната тежест е най-голяма за младите хора и децата.

В доклад на изследователския институт на УНИЦЕФ „Иноченти“ за околната среда и благосъстоянието на децата България заема 35 място от 39 между държавите от Европейския съюз и/или Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

С този конкурс даваме възможност на младите хора да изразят своето мнение за климатичните промени и замърсяването на околната среда. Целта ни е да стимулираме повече млади хора да помислят за проблема, свързан с климатичните промени.

РЕГЛАМЕНТ

Кой може да участва в конкурса?

В конкурса може да участва всеки на възраст от 14 до 24 години, като участниците ще бъдат разделени в две възрастови групи:

14-18 години;

19-24 години.

Изисквания за есетата

Есетата трябва да са до две страници (A4), размер на шрифта 12 и междуредие 1,15. Есетата се изпращат на e-mail: ureport-bg@unicef.org

Срокът за предаване на есетата е до 18  септември  23:59, а резултатите ще бъдат обявени до 30 септември.

НАСОКИ към участниците при избор на тема за есето

  • Може да опишете проблем с околната среда от регион, в който живеете. Каква е причината за неговото възникване? Как се отразява на вашето ежедневие?
  • Споделете вашето решение на екологичен проблем или идея за превенция на замърсяването и глобалното затопляне. Какви са възможностите за намаляване на замърсяването и въглеродните емисии?
  • Помислете как младите хора могат да съдействат за опазването на околната среда. В какви младежки инициативи сте участвали?
  • Разкажете за вашите страхове и притеснения за бъдещето състояние на природата, ако не се вземат мерки за предотвратяване на климатичните промени. А какви ще са последствията, ако не се направи нищо за ограничаване на световната температура?

Използвайте информационното съдържание за  климатичните промени и околната среда на U-Report. Можете да го намерите, като откриете U-Report Bulgaria чрез страницата ни във Facebook или във Viber и въведете магическа дума klimat2.

Ако пък не знаете какво е U-Report, прочетете на https://bulgaria.ureport.in/

ОЦЕНЯВАНЕ И НАГРАЖДАВАНЕ

Журиране

Журито ще бъде съставено от членовете на Младежкия съвет към УНИЦЕФ и експерт по въпросите на околната среда.

Критерии за оценяване

Правилно боравене с езиковите норми на българския език

Подходящи стилови средства за убедителност и въздействие

Добре развита аргументация 

Оригиналност/креативност на тезата

Включване на научна гледна точка и полагане на проблема в актуален контекст

Победители

Трите най-добри есета във всяка възрастова категория ще бъдат публикувани на страницата на U-Report и разпространени в социалните канали на УНИЦЕФ и U-Report. Авторите им ще получат специална грамота за участие.

Събраните лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса и по никакъв начин няма да бъдат споделяни с трети страни.

Данните ще бъдат съхранявани до официалния край на конкурса и излъчването на победителите.


Източник: U-Report Bulgaria