English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Fulbright стипендия за развитие на гражданското общество

 

Българо-американската комисия за образователен обмен “Фулбрайт” обявява конкурс за стипендия (3-5 месеца) за изследователска дейност по проблемите на гражданското общество.

Програмата е предназначена за ръководители и представители на български неправителствени организации, работещи за развитието на гражданско общество в България. Стипендията покрива разходите за месечна издръжка, пътуване до САЩ и здравни застраховки. От кандидатите се изисква да представят официална покана от американска неправителствена организация или университет.

Крайният срок за подаване на документи е 5 декември 2022 г. И
нтервютата с допуснатите до втори тур кандидати се провеждат през първата половина на месец януари, като всеки от тях се уведомява за датата и времето на интервюто.

Подробности ще намерите на страницата Fulbright Bulgaria.


Защо да кандидатствате
  • Практика във водещи неправителствени организации в САЩ
  • Контакт с най-изявените специалисти в областта ви
  • Културен обмен и досег с нова среда
  • Възможност за обмен на идеи
  • Професионално и творческо израстване

Източник: Fulbright Bulgaria.