English   14273 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Форум за гражданско участие в Стратегията на ЕС за Дунавския регион

 
На 18 октомври 2022 г. ще се проведе деветият Форум за гражданско участие в Стратегията на ЕС за Дунавския регион https://capacitycooperation.danube-region.eu/events/9th-danube-participation-day/.

Мотото на събитието е „Устойчивост чрез разнообразие: включване на гражданското общество в Дунавската стратегия“. Темите обект на дебат касаят многосекторното сътрудничество между заинтересованите страни и имат за цел да представят добри практики по участието им в Дунавската стратегия за по-успешното и устойчиво бъдеще в региона на река Дунав. Събитието ще е онлайн, като регистрация може да се направи на: https://danubestrategy.eu/events/9th-danube-participation-day

Източник: НСОРБ