English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Клуб „Приятели на морето - Варна" провежда традиционното почистване

 

Във връзка с Международния ден на Черно море – 31 октомври, Клуб „Приятели на морето - Варна" провежда традиционното почистване на плажа около хижа  „Черноморец".

Среща на 30.10 (неделя) в 9.00 ч. на ул. „Антим |“ , до музея. Осигурени са транспорт, чували, ръкавици, храна и вода.

Всеки, който желае да участва в доброволческата кампания е добре дошъл!

Организатори на събитието са Туристическо дружество „Родни Балкани", МК „Приятели на морето", Обществен център за околна среда и устойчиво развитие (ОЦОСУР), Клуб по водни спортове - Варна.