English   14291 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фонд ОТ МЕЗДРА ЗА МЕЗДРА обявява конкурс за стипендии за изявени ученици

 

Фонд ОТ МЕЗДРА ЗА МЕЗДРА обявява конкурс за стипендии за изявени ученици в областта на науките за учебната 2022/2023 година.

Кой може да кандидатства?

Ученици от 5-и до 7-и клас, с отличен успех и изключителни постижения в областта на науките, които се обучават в училищата на територията на Община Мездра.

Колко стипендии се отпускат?

През 2022/2023 учебна година ще бъдат отпуснати 3 стипендии за ученици с отличен успех и изключителни постижения.

Какви са стипендиите?

Стипендиите са в размер 500 лв. и се изплащат еднократно по сметка на стипендианта.

Как се кандидатства?

Кандидатите трябва да представят сканирани по електронна поща:
1. справка за успеха от предходната учебна година, изготвена от училището, но не по-малко от 5.50 среден успех.
2. Сканирани грамоти от участия в конкурси и състезания
3. Моля в свободен текст да опишете с какво мечтаете да се занимавате в бъдеще

Първият етап от конкурса е кандидатстване с пакета от документи на e-mail: zamezdra@severozapаd.net и продължава от 23 ноември  до 12 декември 2022 г.

Втори етап от конкурса е разглеждане на подадените документи и класиране на кандидатите от Обществения съвет на Фонда.
Класираните за подкрепа със стипендия ученици ще бъдат обявени на 19-ти декември в сайта https://zamezdra.severozapad.net/ и във Фейсбук https://www.facebook.com/zaMezdra

Договорите и отпускането на стипендиите ще се осъществи до 15 януари 2023 г. на специално събитие.