English   14359 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Онлайн курс „Опазване на културно-историческото наследство при изменение на климата"

 

Курсът ще се проведе в периода 20 февруари - 17 април 2023 г. Присъствието на онлайн лекциите е според индивидуално определен от участника времеви график. Съдържанието на курса е с продължителност повече от 20 астрономически часа, и покрива следните теми: защита на културно-историческо имущество; изменение на климата; културни пейзажи; подготвителни мерки за опазване на културно-исторически и природни пейзажи и места.

Курсът се осъществява по проект, финансиран от програма „Еразъм +" на ЕС. При успешното му завършване участникът получава 6 образова  телно-квалификационни точки (ECTS). Участието е безплатно. Курсът ще се проведе на английски език. Краен срок за регистрация: преди 17 април 2023 г.
 
Организатор е Университета за продължаващо обучение, гр. Кремс, Австрия.

Подробности са публикувани на следния адрес:
https://www.donau-uni.ac.at/en/university/faculties/education-arts-architecture/departments/building-environment/news---events/events/2023/chepicc-online.html

Източник: https://www.donau-uni.ac.at/