English   14294 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Обучение за основи на скаутството - с. Лозен –17-19 март 2023 г.

 

Организацията на Българските Скаути, като част от Световната организация на скаутското движение, е младежка неправителствена организация, чиято мисия е да помогне на децата и младежите да развият своя пълен потенциал и да насърчи тяхното израстване и превръщането им в активни и отговорни граждани. Скаутската програма се основава на скаутския метод и комбинира елементи, които подпомагат развитието на младите хора.

Желаете да научите повече за приключението, наречено „скаутство" и сте готов да бъдете доброволец? Обучението „Основи на скаутството" е за вас! Предстоящото обучение е втора част от поредицата от четири обучения, във фокуса на които е разпространението на скаутската идея.

Обучението е насочено към всеки, който желае да работи с деца и млади хора или вече има опит в тази сфера. Ако следвате мисията „Създаваме по-добър свят“ и искате да посветите знанията и уменията си за изпълнението на една прекрасна кауза - изграждане на благоприятна среда за всички млади хора, насърчавайки духовното им развитие, или имате интерес към работата с уязвими групи, това е вашето място.

Адресът на събитието е обл. София – град, село Лозен, ул. „Половрак“ 31, Национален учебно-логистичен център на Български червен кръст, а периодът на провеждане – 17 – 19 март 2023 г.

В рамките на един уикенд в полите на красивата Лозенска планина ще имате възможност да се докоснете до фундаменталните принципи на скаутското движение и да разберете по какъв начин може да се превърнете в част от тази международна общност, която вече повече от един век допринася за поддържането и развитието на силен дух у младежите по света.

За допълнителна информация: Теодора - 089 893 4250

Заявка за участие: https://forms.gle/mgzxcbTxRU1xTphq6

Локация: https://maps.app.goo.gl/DjbxCfLsEZAVgMHN9?g_st=ic