English   14337 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Фондът Creativity Pioneers на Moleskine Foundation е отворен за кандидатстване до 14 май 2023 г.

 

Фондът Creativity Pioneers на Moleskine Foundation е отворен за кандидатстване до 14 май 2023 г. Тази година Фондът ще предостави повече възможности за литературни организации като издателства, списания, фестивали за литература и книги, литературни центрове, библиотеки и организации, които подкрепят развитието на младежи като читатели и писатели. Фондация „Елизабет Костова“ е част от разрастващата се международна мрежа, която променя света с творчество  и е сред организациите, които ще журират тазгодишните кандидатури.

Повече информация как да кандидатствате, вижте тук.

Източник: Фондация „Елизабет Костова“