English   14336 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
КвАРТал Фестивал 2023: силата на хората обявява отворена покана за проекти.

 

КвАРТал Фестивал 2023: Силата на хората обявява отворена покана за проекти. Културата може да променя градската среда, доказахме го и продължаваме да го доказваме. Tази година КвАРТал Фестивал е разделен на шест подтеми:
  • архитектурно наследство
  • зелен квартал
  • общности / езикът на омразата
  • достъпност
  • пешеходни зони и градски инициативи
  • „избери българското“ – търговци и производители
Изпрати ни своето предложение за проект на имейла: kvartal.kolektiv@gmail.com с име „Отворена покана" до 13 август, а ние ще изберем най-интересните и ще ги включим като част от програмата през септември (15-17 септември).