Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
18Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

Анализ
Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина
Следва делът на напусналите по семейни причини - 5.9 хил. (36.5%), и на напусналите поради нежелание да учат - 9.5%

През учебната 2016/2017 година 16.1 хил. ученици са напуснали общообразователните училища, като най-голям е относителният дял на учениците, които са заминали в чужбина - 7.6 хил. (47.3%). Това показват резултатите от проведените от Националния статистически институт (НСИ) изследвания на образователните институции. Следва делът на напусналите по семейни причини - 5.9 хил. (36.5%), и на напусналите поради нежелание да учат - 9.5%.

Предучилищно образование

През учебната 2017/2018 година в детски градини са записани 220.9 хил. деца, или с 1.6% по-малко в сравнение с предходната година. Към 1 декември в страната работят 1834 детски градини с директор (с 60 по-малко от предходната година).

Обхватът на децата в това образователно ниво е 78.4%, или с 1 процентен пункт по-малко спрямо учебната 2016/2017 година.

Средният брой деца в една детска градина за страната е 120, като за градовете е значително по-голям - 156, а за селата - 62. Една група се формира средно от 24 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата.

Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 19.6 хил. и в сравнение с предходната учебна година намалява с 292 души, или с 1.5%. Детските учители са 18.4 хил., или 93.6% от педагогическия персонал.

През учебната 2017/2018 година в България работят 98 лицензирани частни детски градини, или с 5 повече от предходната година. Те са посещавани от 4007 деца, или 1.8% от записаните в детските градини.

Общо образование

Към 1 октомври 2017 г. учебни занятия се водят в 1969 общообразователни училища, от които 137 начални, 1199 основни, 58 обединени, 117 гимназии и 458 средни училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват с 21 поради закриване или преобразуване.

Учениците са 587.8 хил., от които 90.2 хил. са записани в училища в селата. В една паралелка в дневните общообразователни училища се обучават средно по 22 ученици.

През 2017 г. основно образование в общообразователните училища са завършили 101.3 хил., а средно образование - 26.6 хил. ученици.

Относителният дял на децата в общообразователните училища, изучаващи чужди езици в началните класове (I - IV), е 84.5%, като от тях най-голям е делът на изучаващите английски език - 91.4%.

Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

Учителите са 49 хиляди, като традиционно преобладават жените - 85.3%.

Към 1 октомври 2017 г. в страната работят 76 частни общообразователни училища, от които 6 начални, 27 основни, 18 гимназии и 25 средни училища. В тях са записани общо 9349 ученици, или 1.6% от общия брой на учениците в общото образование.

Професионално образование

През учебната 2017/2018 година то се осъществява в 22 училища по изкуствата, 24 спортни училища, 359 професионални гимназии и 29 професионални колежа с прием след средно образование. Общият брой на учащите в тях е 142 хиляди.

В професионалното образование преобладават момчетата, които са 60.2% от общия брой на учениците в тази образователна степен.

През 2017 г. средно образование в училищата по изкуствата, спортните училища и професионалните гимназии с диплома са завършили 21.7 хил. души.

В настоящата учебна година 1048 ученици се обучават в 38 частни професионални гимназии и частни професионални колежи с прием след средно образование, което е 0.7% от всички ученици в професионалното образование.

През настоящата учебна година учителите в професионалното образование са общо 11.8 хил.

Висше образование

През учебната 2017/2018 година общият брой на студентите в България, записани в четирите образователно-квалификационни степени "професионален бакалавър", "бакалавър", "магистър" и "доктор", е 236.3 хил., което е с 13.6 хил., или с 5.4%, по-малко в сравнение с предходната учебна година.

Колежи (образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър")

За придобиване на образователно-квалификационна степен "професионален бакалавър" в колежите се обучават 8527 студенти, като спрямо предходната година техният брой намалява с 1 808 души, или със 17.5%.

Преподавателите в колежите са 707. През 2017 г. са завършили 2 175 студенти, като най-голям е броят на дипломираните по специалности в "Здравеопазване" - 746 души; "Технически науки и технически професии" - 444 души; "Персонални услуги" - 386 души; "Бизнес и администрация" - 331 души; "Образование" - 105 души.

Университети (образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър")

За придобиване на образователно-квалификационни степени "бакалавър" и "магистър" в университетите се обучават 221.2 хил. души, като спрямо предходната година техният брой намалява с 11.6 хил., или с 5.0%. В частни учебни институции се обучават 28.5 хил. студенти (12.9% от записаните).

Половината от напусналите миналата година училище деца са заминали за чужбина

В настоящата учебна година студентите - български граждани, са 207 хил. (93.6% от всички) и в сравнение с предходната година техният брой намалява с 12.9 хил. (с 5.9%). Чуждестранните студенти са 14.2 хил., което е с 10% повече от миналата година и с 32.2% повече спрямо учебната 2013/2014 година. Най-голям е броят на чуждестранните студенти от Гърция - 25.8%, следвани от тези от Обединеното кралство - 14.1%, Турция - 10.5%, Германия - 8.6%, и Украйна - 5.4% от общия брой чуждестранни студенти.

През 2017 г. са се дипломирали 53.3 хил. души, от които бакалаврите са 28.9 хил., магистрите - 24.3 хиляди. Броят на дипломираните е най-висок в специалностите "Бизнес и администрация" - 16 244 души, "Науки за обществото и човешкото поведение" - 6535 души, и "Технически науки и технически професии" - 4959 души.

През учебната 2017/2018 година преподавателите в университетите и специализираните висши училища са 21.2 хил. души, от които жените са 49.3%.

Образователна и научна степен "доктор"

Към 31 декември 2017 г. у нас се обучават общо 6564 докторанти. В сравнение с предходната 2016 г. броят им намалява със 174 души, или с 2.6%. Чуждестранните докторанти са 529, или 8.1% от общия брой. Най-висок е делът на тези от Гърция - 26.8%, следвани от докторантите от Турция (14.0%) и Казахстан (8.9%). В частни институции са зачислени 4.5% от докторантите, като от тях 112 души, или 38.2%, са чужденци.

През 2017 г. образователна и научна степен "доктор" са придобили 1423 души.


Снимката е дарение на НПО портала от студентката Изабел Костадинова - любител фотографИзточник: Econ.bg, 27 април 2018

 

 

Сходни публикации

18.09.2017
МОН dieu МОН dieu

Как (не) се харчи един милиард На науката в България не й върви. През първия програмен период тя беше ...

05.07.2017
Мама не чете, но аз мога Мама не чете, но аз мога

Или как Враца направи лъвски скок на изпитите с европари  Как се чувстваш, когато до четвърти клас ...

10.03.2017
Образованието - приоритет за всички партии, но предизборно Образованието - приоритет за всички партии, но предизборно

Образованието ще бъде национален приоритет, за който ще се отделя по-голямо държавно финансиране. ...