Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22Защо неправителствените организации са жизненоважни за гражданското общество в България?

Анализ

Неправителствените организации (НПО) са най-големият враг на тоталитарните общества и на обществата, в които върховенството не принадлежи на правото, а на монопола и олигархията. Както подсказва името, НПО са независими от правителството и политическите партии и са онзи коректив, който принуждава властите да действат в интерес на гражданите, като по този начин защитават демокрацията и обществения интерес. Те са в позиция на сблъсък и конфронтация със статуквото, когато се нарушават правата на гражданите. НПО пукат балоните на дезинформацията и разкриват истинските причини и последствия от действията на субекти, които работят срещу благосъстоянието на обществото. В крайна сметка НПО са създадени от активни граждани с различни каузи и за това се наричат още граждански организации.

И тъй като НПО или гражданските организации се противопоставят на всяка структура и дейност, която противоречи на правните и моралните норми, има разработени много тактики, които целят неутрализиране на тази съпротива: на първо място е сриването на репутацията им в обществото с фалшиви новини, компромати, с обвинения, че не са патриоти и са зависими от външни сили. На второ място е прекратяване на финансирането им и затрудняване на получаването на дарения. Друга тактика е оказването на тормоз чрез наказателни или данъчни разследвания или чрез изфабрикувани обвинения.

Ето и десетте причини, поради които НПО или гражданските организации са жизненоважни за всяко демократично гражданско общество и още по-важни за България:

  • Гражданските организации са създадени в полза на обществото и се борят срещу несправедливостите към хората и нарушаването на човешките права на отделни групи, общности или конкретни хора. Те предлагат директна подкрепа на тези, които имат нужда, като деца, възрастни, хора с увреждания и други. Сезират съдебната власт или международни правозащитни организации, когато правата на гражданите са нарушени, за да защитят онеправданите хора от държавата.
  • Те принуждават властите да действат в интерес на хората и обществото. Следят управлението на държавата да не злоупотребява с публични средства, да взима открито решения и да не се нарушават законите.
  • Гражданските организации настояват пред политическите партии и държавните институции за промени в националното, регионалното и международното законодателство. Те са най-близо до хората, виждат техните проблеми и трудности  и подпомагат съдържателното развитие на законите.
  • Настояват и работят за това, хората и обществото да достигат знания и информация, която ги касае. Те улесняват достъпа до информация по важни за тях теми в областта на екологията, правата на човека, правата на детето и други. Помагат на обществото да разбере истинските мотиви и последиците от дейността на политици, организации и личности.
  • Мобилизират обществото за протести и петиции, които заставят управляващите да се вслушват в мнението на хората. Създават кампании по важни за обществото теми.
  • Улесняват диалога на обществото с правителството, като изразяват позицията на различни групи граждани. Следят за изпълнението на обществения интерес и за изпълнение на исканията на хората.
  • Предлагат услуги, които държавата няма възможност да финансира или няма експертен и логистичен капацитет. Ако услугите са изключително държавен монопол, това означава сериозен вакуум в редица социални дейности и напълно затворена система, лишена от външен мониторинг (помните ли Могилино).
  • Помагат на специалисти от различни области с обучения и консултиране, така че нуждите на хората да бъдат посрещани от компетентни специалисти в образованието, здравеопазването, социалната сфера, администрацията и дори правосъдието.
  • Гражданските организации привличат ресурси и финансиране. Ако държавата финансира проекти или дейности на НПО, то тяхна е ролята да инвестират допълнителни ресурси, с което да правят помощта за хората още по- ефективна. Почти всички услуги за деца, които се управляват от НПО-та, се дофинансират от дарения от фирми, граждани и от проекти, за което се изискват много усилия, кампании и упорит труд.
  • Гражданските организации поддържат оптимизма и вярата в положителното развитие на обществото. Създават усещане за общност и принадлежност, стимулират към гражданска активност по теми, касаещи благоденствието на хората.Източник: Национална мрежа за децата, 02 декември 2019

 

 

 

Сходни публикации

13.03.2020
Слухове от ромската махала – хроника на една предизвестена паника Слухове от ромската махала – хроника на една предизвестена паника

Статията е препубликувана от сайта на Асоциация на европейските журналистиАвтор: д-р Илия Вълков -  ...

29.01.2020
Кога се извеждат деца от семейството според данни от съдебната практика на ВАС Кога се извеждат деца от семейството според данни от съдебната практика на ВАС

Автори: адвокат Наташа Добрева, Денница Маринчева, координатор Мрежа за правна помощ, Национална мрежа ...

09.12.2019
„Фанатизирани, антисемейни, антихристиянски”. Как страхът и фалшивите новини спират законите „Фанатизирани, антисемейни, антихристиянски". Как страхът и фалшивите новини спират законите

Иван е насилван от 9-годишна възраст. Всички са знаели, че това се случва дълго време, но никой не е ...