Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
18Биенале "Фодар" 2017

БИЕНАЛЕ "ФОДАР" 2017

РЕГЛАМЕНТ

 

1. Фондация "ФОДАР" организира Десетото юбилейно международно фото-биенале "ФОДАР". Първата кръгла годишнина е повод за равносметка и размисъл. За изминалите години фестивалът придоби собствен различим облик и ясно изразена ценностна ориентация към неподправена и неманипулирана визия и задълбочени проблемни изследвания. Темите на последните издания на конкурса следват основни въпроси във фокуса на вниманието на съвременното общество. Същевременно развитието на технологиите  и все по-лесното боравене с обработващ изображението софтуер привлича като магнит масовото любителско движение. Резонно е да се зададе въпросът има ли граница, която не бива да се прекрачва, за да не се загуби документалната същност на фотографията? Джон Шарковски, куратор на фотогалерията на Музея за съвременно изкуство в Ню Йорк, казва: „Фотографията е прозорец, но и огледало. Огледало, в което се оглежда фотографиращият, ситуацията, в която той фотографира, неговата култура, епоха, предпочитания, намерения и мотивация.“ Така десетото издание на биенале „Фодар” ще бъде в някаква степен авторефлективно, ще се занимава с въпросите, които фотографите задават на себе си. Темата е: „Факт, фикция, истина”.


2. Приемат се монохромни и цветни цифрови фотографии във формат JPEG с минимален размер 3000 pix по дългата страна, но не по-големи от 2 МB или хартиени копия с размер до 50 см. по дългата страна. Фотографските творби трябва да са направени след предишното издание на Биенале "Фодар" - 2015

Информацията за досиетата, година на заснемане, портрет на автора и творческо CV, също трябва да бъдат изпратени в цифров вид  за отпечатване в каталога.


3. Колекциите да се изпращат на e-mail phodar.new@gmail.com

Само за творбите върху хартия:


4. На гърба на всяка фотография в долния десен ъгъл трябва да бъдат написани: наименование на творбата, година на заснемане, име и адрес на автора, държава, пореден номер по опис и схема на подреждане на сериите и циклите (за втори и трети раздел). Визуалната и текстова информация трябва да е дублирана в цифров вид върху материален носител – CD или DVD за архива на фестивала.


5. Колекциите да се изпращат като препоръчана пощенска пратка  без обявена стойност на адрес София 1510, п.к. 55.

Моля, надпишете всички твърди опаковки, за да улесните връщането им.

Пратката не трябва да надвишава 2 кг.

Транспортът се поема изцяло (в двете посоки) от автора.

Забележка: Организаторът не носи отговорност за повреди или загуби, причинени от извършителя на пощенските услуги.

 

5. Раздели:

Първи раздел включва досие от 5 - 12 фотографии с кохерентно звучене.

Вторият раздел е за досие от 5 - 12 фотографии с кохерентно звучене, отпечатани на хартиен носител.

Третият раздел "Фотошкола" е за автори, които са в период на обучение или в началото на творческия си път. Те могат да изпратят фотографии по условията на първи или втори раздел,  за които важат общите условия на конкурса, като на гърба на всяко хартиено копие или в съпътстващата цифровите колекции информация трябва да се изпише задължително "Фотошкола".


6. Всеки автор има право да участва в един от трите раздела с едно досие.


7. Организаторите си запазват правото на тиражиране на приетите творби с цел разгласа на фестивала.


8. Награди

Голяма награда                                                                                                       1500 лв.

Награда за хуманистична фотография                                                                      1000 лв.

Награда І раздел                                                                                                     800 лв.

Награда ІІ раздел                                                                                                    600 лв.

Награда ІІІ раздел                                                                                                   400 лв.

Наградените творби върху хартия остават собственост на организаторите.


9. Календар на фестивала:

- Приемане на творбите - до 28.02.2017 г., дата на получаване при организаторите.

- Журиране - 12-13. 03. 2015 г.

- Изложба - 28.04 - 28.05.2017 г., ХГ "Илия Бешков" - Плевен, откриване - 18.30 ч.

Изложбата ще бъде съпътствана от авторски и колективни изложби и теоретичен семинар на тема: „Факт, фикция, истина”.

Международно жури.

           

е-mail: phodar.new@gmail.com

http://www.fodar.dir.bg
 

Публикувано от:

Фондация ”Фодар”

 

Сходни публикации

28.12.2017
Кръгла маса „КИНОТО И АРТИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ” Кръгла маса „КИНОТО И АРТИСТИЧНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В УЧИЛИЩЕ"

По повод Българското председателство на Съвета на Европейския съюз,Френски институт в БългарияФренски ...

18.12.2017
Пресконференция по проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение” във Варна Пресконференция по проект „Приложен театър в подкрепа на деца и младежи с увредено зрение" във Варна

На 20 декември 2017г., в рамките на коледния базар, който редовно се провежда в СУУНЗ „Проф. Д-р Иван ...