Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
23Кинезиология за деца - обучителен семинар за специалисти в гр. София

Кинезиология за деца - обучителен семинар за специалисти в гр. София
След множеството положителни обратни връзки миналата година сме готови с втора част на "Кинезиология за деца". 

Този път семинарът има възможност да предостави на специалистите така необходимите понякога кредитни точки за продължаващо образование, но само след предварителна заявка за двудневно обучение и положен изпит. Предлагаме Ви две дати между, които може да избирате 23.02.2018 (петък) или 25.02.2018 (неделя).

През 2012 година по проектна дейност към Община Варна Фондация "Децата на бъдещето" - Център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология разработи методика за работа с деца на базата на различни двигателни модели, обединяващи различни теоретични направления.

В София в Радости - Школа за емоционално развитие се организира специализиран семинар за професионалисти, работещи с деца в различни сфери. На семинара ще бъдат представени и онагледени различни упражнения и осигурени информационни материали за всички присъстващи.

Често в научната литература срещаме термини като фина и груба моторика, кръстосани движения, билатерални упражнения, екзекутивни функции, неврологична пластичност, сензо-моторни нарушения, първични рефлекси, как обаче всички те се свързват с емоционалния и поведенчески репертоар на детето и защо е важно специалистите, работещи с деца, в това число: педагози, логопеди, психолози, специални педагози и др., да имат основни познания от двигателните програми, приложими при работата им с децата, ще бъде акцентът на настоящия семинар. 

КИНЕЗИОЛОГИЯ ЗА ДЕЦА

- Педагогическа кинезиология – възпитателна; За ранното детство е превантивна и рехабилитационна. Включва различни възрастово-диференцирани двигателни и сензорни модели. Проследява наличието и отшумяването на примитивните рефлекси. Съдейства за пробуждане и развитие на потенциалните възможности и адаптиране към света; за развитие на сензорика, движения и моторика.

- Образователна кинезиология – психически процеси, учене и поведенчески репертоар; Включва разпознаване на учебни блокажи, коригирането и премахването им, упражняване и поддържане на баланс между тялото и мозъка.
Прилага се при стрес, учебни блокажи (трудности в четене, писане, математика), трудна социална адаптация и различни състояние и нарушения в развитието на децата. Хармонизира силата на жизнената енергия (мотора на живота) на различни нива – физическо, психическо, емоционално и ментално.

В този модул от програмата ще се разгледа основно педагогическата/възпитателната кинезиология!

Практическите модели от кинезиологията за деца са както рекреативни и холистични техники, така също и рехабилитационни и терапевтични за прилагане от специалисти и учители.

*Програмата за обучението е авторска разработена от екипа на Центъра „Децата на бъдещето”. Апробирана е с различни акценти за различните възрасти от 0 до 10 години в рамките на проектна дейност. Интепретирани са различни двигателни практики и онагледена с печатни материали: методики, табла, карти, тестове и др.

Водещ ще бъде Мая Христова, педагог с дългогодишен опит, автор на множество помагала за предучилищна възраст и вече 10 години обучител към Фондация "Децата на бъдещето", а по настоящем и председател на управителния съвет. Домакин на събитието в София е "РадостИ - Школа за емоционално развитие" с управител Радостина Стоянова, детски клиничен психолог с основна дейност превенция и интервенция на емоционални и поведенчески отклонения.

Семинарът ще има теоретична и практическа част, зa да можем да онагледим различни движения Ви препоръчваме удобно облекло и обувки.

Присъстващите ще получат сертификат за участие и множество информационни материали.

За кого: Професионалисти, работещи с деца, до 10 участника

Кога: 23.02.2018 г. от 09:30 до 17 ч.

Къде: София, ж.к. Младост 1, бл. 16А, РадостИ - Школа за емоционално развитие

Цена: 55 лв., за ранно записване до 16.02.2017г., 75лв при заплащане на място в деня на обучението.

Записване: Само след изпратен е-mail със заявка за участие на адрес office@childrenofthefuture-bg.org, ще получите отговор в рамките на 2 работни дни с потвърждение и банкови данни за превод на таксата. 

Публикувано от:

Фондация ”Децата на бъдещето”-център за креативно обучение по практическа педагогика и приложна психология

 

Сходни публикации

19.10.2018
Обучение - „Как да разработим работещи политика и процедури за закрила на детето в нашето училище“ Обучение - „Как да разработим работещи политика и процедури за закрила на детето в нашето училище“

Практическо обучение – Как да разработим работещи политикa и процедури за закрила на детето в нашето ...

09.10.2018
Център за приобщаващо образование организира обучение „Екипна работа в условия на многообразие” Център за приобщаващо образование организира обучение „Екипна работа в условия на многообразие"

Център за приобщаващо образование провежда еднодневни интерактивни обучения за училищни екипи на тема ...