Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
яну
21ЕЛЕКТРОНИКА 2018

ЕЛЕКТРОНИКА 2018

В НДНТ в София ще се проведе Национална конференция с международно участие ЕЛЕКТРОНИКА 2018 (IEEE Conference Record Number 44534). По време на конференцията е организирана изложба и студентски кариерен форум. Работни езици на конференцията са български и английски.

Национален дом на науката и техниката София, ул. Раковски №108

организирана от
Съюза по електроника, електротехника и съобщения (СЕЕС), 
Техническия университет – София,
IEEE българската секция,
и Факултета по Електронна техника и технологии при ТУ – София

със съдействието на:
Федерацията на научно-техническите съюзи (ФНТС) в България,
Българската академия на науките (БАН),
Техническия университет – Варна,
Техническия университет – Габрово,
Русенския университет „Ангел Кънчев”,
VDE - Германия и
водещи фирми в областта на електрониката.


Одобрените доклади, изпълняващи изискванията на конференцията ще се публикуват в IEEE Xplore® Digital Library.


Авторите са поканени да изпратят доклади по посочените по-долу теми. Всеки автор може да участва в най-много три доклада. Две страници разширено резюме за всеки доклад трябва да бъде подадено заедно със заявката за участие. То трябва да съдържа заглавието на доклада, авторите и информацията за контакт, кратко резюме, ключови думи, основното съдържание на доклада и литература. Всяко разширено резюме ще бъде рецензирано от двама рецензенти. Приетите и представени доклади ще бъдат публикувани в CD сборник на конференцията и предадени на цифровата библиотека IEEE Xplore, както и за индексиране в Scopus и Web of Science.


ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ:
• Биомедицинско инженерство
• Схеми и системи
• Образователни технологии
• Измервания в електрониката
• Индустриална електроника
• Информационни и комуникационни технологии
• Микроелектроника и оптоелектроника
• Силова електроника


Сайт на ЕЛЕКТРОНИКА 2018: https://e-university.tu-sofia.bg/e-conf/?konf=28


Покана:

http://ceec.fnts.bg/documents/2018_ELECTRONICA_INVITATION_bg.pdf

 

Публикувано от:

СЪЮЗ ПО ЕЛЕКТРОНИКА, ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И СЪОБЩЕНИЯ

 

Сходни публикации

16.09.2017
БАЕПС се включва в Европейска седмица на мобилността БАЕПС се включва в Европейска седмица на мобилността

Българска асоциация електрически превозни средства (БАЕПС) се включва в Европейската седмица на ...

07.06.2017
Кръгла маса „Справедливостта по веригата на доставки в България“.

Отговорността на модерната търговия по цялата верига за доставки, включително и от развиващите се ...

04.05.2017
F35 Stealth Fighter Conference F35 Stealth Fighter Conference

And this year BULSIM has the privilege to be a Media Partner of the F-35 Conference ...