Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юни
18МОН одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе" за квалификационни курсове за учители и директори

Със Заповед № РД09-192/02.02.2018 г. Министерство на образованието и науката одобри 7 обучителни програми на Център „Амалипе“ за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти:

1. „Фолклор на етносите – Ромски фолклор";

2. Интеркултурното образование като средство за превенция на отпадането от училище;

3. Педагогическо взаимодействие в мултикултурна среда "Всеки ученик ще бъде отличник";

4. Педагогически и общностни практики за преодоляване на ранните бракове в ромска общност;

5. Управление на мултикултурното училище и превръщане на училището в център на общността;

6. Работа с родители в мултикултурна среда: активизиране на родителите;

7. "Всеки ученик ще бъде отличник": практики за активизиране на учениците и стимулиране на ученическата активност.


Одобрените програми са вписани в информационен регистър на одобрените програми за обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти (ИРОПК) на МОН, съгласно чл. 229 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Всяко обучение по одобрените програми включва теоретична и практическа част, учебни материали и удостоверение, издадено с квалификационни кредити в него и отговарящо на чл. 48, ал. 1, т. 1 от наредба № 12 от 01.09.2016г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Лектори на обученията са представители на академичните среди, високо квалифицирани експерти в областта на интеркултурното образование и психолози.

Обучения по одобрените програми могат да бъдат заявявани индивидуално от всяко училище на телефон 062/600-224 и имейл: center_amalipe@yahoo.com, Десислава Стефанова

Център Амалипе също ще обяви дати за обучения, в които могат да се включат желаещите, информация за което ще бъде публикувана своевременно на страницата на Център Амалипе. 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

29.03.2018
International Career Day International Career Day

Кариерно събитие, на което се осъществява контакт между студенти, компании и университет. На него ще ...

13.03.2018
Изложба портретна фотография „Мечтая за моя свят” Изложба портретна фотография „Мечтая за моя свят"

Център за приобщаващо образование има удоволствието да Ви покани на изложба портретна фотография ...

12.03.2018
Прожекция „Кеймбридж” и дискусия за образованието в Стара Загора Прожекция „Кеймбридж" и дискусия за образованието в Стара Загора

Фондация „Заедно в час" и ZaraLab ви канят на безплатна прожекция на документалния филм на Елдо ...