Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
29Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."

Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация."
Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 03 и 04.05.2018 г. в гр. София, площад „Петко Р. Славейков” № 3, Френски културен институт, http://institutfrancais.bg/kontakti/ , където  ще се проведе двудневно специализирано  Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.". На участниците ще бъдат издадени сертификати, удостоверяващи преминатото обучение.

     
Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността. Обученията ще се проведат в градовете София, Пловдив, Велико Търново и Варна.


Обучанието се извършва  в изпълнение на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0016  между Министерски съвет и АСЕКОБ с  наименование „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.


Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в обученията, чрез следната връзка - https://goo.gl/forms/cxCLUkAs2CAf6o3B2


Заявка за участие може да бъде подавана на: e-mail: bamee@bamee.org

За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.


 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

 

Сходни публикации

04.03.2020
Арт-инсталация #НеМеГориЧовече

Покана Арт-инсталация #НеМеГориЧовече призовава гражданите и институциите да намалят ...

10.02.2020
Премиера на филма They Say It Can`t Be Done Премиера на филма They Say It Can't Be Done

Те казват, че не може да бъде направенo е документален филм  който изследва как иновациите могат да ...

10.02.2020
Седмица на действие Седмица на действие

Вдъхновени от това, че влязохме в десетилетието за действие (#DecadeofAction) организираме Седмица на ...