Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
21Обучение по проект „Граждански разговори за София"

Обучение по проект „Граждански разговори за София"

Форум Гражданско Участие съвместно с екипа на „Визия за София“ започва работа по проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии“ по програма Европа 2018 на Столична община.  Дейностите по проекта целят да активират включването на граждани от различни райони на София в разработване на Визия за София и да подкрепят екипа и работещи с тях стажанти и доброволци в изграждане на капацитет за провеждане на обсъждания.


В тази връзка на 16 и 17 април 2018 ФГУ ще проведе обучение на тема „Подходи за включване на гражданите“ за разширен екип от експерти.  Целта е да подготви екипа за структурирана работа с гражданите за разработване на дългосрочна визия за София и да допринесе за разработването на концепция за структурирано гражданско участие в обсъжданията от процеса.


Събитието е първа стъпка от проекта, който е в пряка връзка с целта на Визия за София за създаване на условия за включване на мнението на граждани и заинтересовани страни в недостатъчно включени и непредставени райони.

 

Проект „Граждански разговори за споделена Визия за София и крайградските територии” се изпълнява с финансовата подкрепата на Столична община, Програма Европа 2018 г. от Сдружение „Форум Гражданско Участие”

 

 

Публикувано от:

Форум Гражданско Участие

 

Сходни публикации

15.08.2018
Информационен ден по проект INFORM в София Информационен ден по проект INFORM в София

На 11-и септември 2018 г. ще се проведе Информационен ден по проект INFORM. Мястото е Дом на Европа, ...

28.05.2018
Екологично сдружение „За Земята" ще проведе пресконференция за завода за изгаряне на отпадъци

Екологично сдружение „За Земята” и общинските съветници от Политическа група 5 (ПГ 5) организират обща ...

23.05.2018
Информационен ден във Велико Търново във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...