Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28Конференция за млади учени "Европейската политика за развитие - предизвикателства и възможности"

Конференция за млади учени "Европейската политика за развитие - предизвикателства и възможности"
Национална конференция за млади учени на тема „Европейските политики за развитие – предизвикателства и възможности“ ще се проведе на 14 юни 2018 г. в „Огледална зала“ в Ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. 

Събитието има за цел да предостави платформа на млади учени и представители на държавни институции, академични среди, неправителствени организации, медии и други да представят своята изследователска работа в областта на политиката за международно сътрудничество и развитие.

Кой може да участва?
В конференцията могат да вземат участие млади учени, докторанти, експерти и представители на гражданското общество, занимаващи се с проблеми на международното сътрудничество за развитие и теми, близки до Целите за устойчиво развитие.

Как може да се регистрирате?
За да се включите в конференцията, може да изпратите заявка за участие на имейл адрес research@epi-bg.org до 13 май 2018 г. Заявката трябва да включва:
- две имена;
- научно звание/степен;
- тема;
- университет/организация (ако е приложимо);
- данни за контакт;
- заглавие и резюме на доклад в обем до половин страница, до шест ключови думи и JEL код.

Повече информация за изискванията за участие може да намерите на: http://bpid.eu/?p=1388&lang=BG 

Организаторите покриват настаняване и пътни разходи за одобрените участници от страната.

Националната конференция се организира в сътрудничество с Институт за икономическа политика (ИИП) като част от проект „Граждански диалог за развитие“, изпълняван от Българска платформа за международно развитие във връзка с Българското председателство на Съвета на ЕС и с финансовата подкрепа на ЕК.

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

23.05.2018
Информационен ден във Велико Търново във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в Пловдив във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в София във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...