Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
окт
18Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." – Пловдив

Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." – Пловдив
Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 30 и 31.05.2018 г. от 10.30 часа в гр. Пловдив, Камара на строителите в България, бул. "Марица" №154, секция А1, ет.3 https://plovdiv.ksb.bg/bg , където ще се проведе двудневно специализирано Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.". На участниците ще бъдат издадени сертификати, удостоверяващи преминатото обучение.

Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността. Обучения ще се проведат и в градовете Велико Търново и Варна. Обучението се извършва в изпълнение на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0016 между Министерски съвет и АСЕКОБ с наименование „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.

Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в обученията, чрез следната връзка - https://goo.gl/forms/cxCLUkAs2CAf6o3B2

Заявка за участие може да бъде подавана на: e-mail: bamee@bamee.org
За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.

http://bamee.org/index.php?id=261538
http://innovations.ngobg.info 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

Сходни публикации

11.10.2018
Стартиране в бизнеса - първи стъпки Стартиране в бизнеса - първи стъпки

От 31 октомври до 04 ноември 2018 г. в гр. Плевен, ул. Балчик №5, ще се проведе обучение за стартиране на ...

11.10.2018
Модулно бизнес обучение за малки и средни фирми Модулно бизнес обучение за малки и средни фирми

От 31 октомври до 04 ноември 2018 г. в гр. Плевен, ул. Балчик №5, ще се проведе Модулно бизнес обучение з ...

29.09.2018
Ранен есенен прием с до 25% отстъпки в Онлайн академия „Емоции & хранене” Ранен есенен прием с до 25% отстъпки в Онлайн академия „Емоции & хранене”

 Ранен есенен прием с до 25% отстъпки до ...