Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." - Варна

Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." - Варна
Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 07 и 08.06.2018 г. от 10.30 часа в гр. Варна, Хотел – ресторант „Бялата къща” , ул. „Рупи” № 108, http://www.white-house-varna.com, където ще се проведе двудневно специализирано Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.". На участниците ще бъдат издадени сертификати, удостоверяващи преминатото обучение.

Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността. Обучения се провеждат и в градовете София, Пловдив и Велико Търново. Обучението се извършва в изпълнение на подписания договор за безвъзмездна финансова помощ BG05SFOP001-3.003-0016 между Министерски съвет и АСЕКОБ с наименование „Ефективната медиация в областта на екологичните спорове, адекватен способ за граждански контрол и подпомагане реформата в съдебната система“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.

Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в обученията, чрез следната връзка - https://goo.gl/forms/cxCLUkAs2CAf6o3B2

Заявка за участие може да бъде подавана на: e-mail: bamee@bamee.org
За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.
http://bamee.org/index.php?id=261538
http://innovations.ngobg.info

 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

16.05.2018
Международно сертификационно онлайн обучение за студенти и специалисти, за Хранителни нарушения към IAEDP Международно сертификационно онлайн обучение за студенти и специалисти, за Хранителни нарушения към IAEDP

IAEDP (International Association of Eating Disorders Professionals) в сътрудничество с Първата Българск ...

02.05.2018
Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.” - Велико Търново Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." - Велико Търново

Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието ...

02.05.2018
Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация.” – Пловдив Обучение - Втори етап от „Обучение за разрешаване на спорове в сферата на екологията и опазването на околната среда чрез медиация." – Пловдив

Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието ...