Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28Общо събрание на Сдружение „Форум Гражданско Участие"

Общо събрание на Сдружение „Форум Гражданско Участие"

Сдружение „Форум Гражданско Участие" ще проведе Годишно Общо събрание на 31 май 2018 от 9:30 до 12:30 часа. 

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Представяне на отчет за дейността на ФГУ за 2017
2. Финансов отчет
3. Оценка на изпълнението на Стратегията 2014-2017
4. Приемане на нови членове
5. План и програма за 2018
6. Актуализиране на Стратегията на ФГУ
7. Други

 

Публикувано от:

Форум Гражданско Участие

 

Сходни публикации

23.05.2018
Информационен ден във Велико Търново във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в Пловдив във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в София във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...