Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
28ПДИ представя Състоянието на достъпа до информация в България 2017

ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ

 

представя

 

Състоянието на достъпа до информация в България 2017

 

22 май 2018 (вторник), 11.00 часа

 

Национален пресклуб на БТА, бул. „Цариградско шосе“ 49

 

 

 

На пресконференцията

 

ще разберете какви са препоръките на ПДИ за по-голяма прозрачност

и отчетност на институциите и подобряване на достъпа до информация

за гражданите;

 

ще чуете анализ от експертите на регулациите в областта на достъпа до информация;

 

ще научите какво е състоянието на активната прозрачност за 567 органа на власт;

 

ще се запознаете с проблемите при търсенето на информация;

 

и  с тенденциите в съдебната практика по законодателството за достъп до информация;

 

ще зададете своите въпроси към авторите на доклада – Гергана Жулева, Александър Кашъмов, Кирил Терзийски и Стефан Ангелов.

 

 

Пресконференцията може да се гледа директно онлайн на адрес: http://www.bta.bg/bg/pressclub.

 

 

Текстът на доклада и приложенията към него са публикувани на страницата на ПДИ: http://www.aip-bg.org/publications/Годишни_доклади_за_състоянието_на_достъпа/  

 

 

 

Докладът е изготвен в рамките на проект „Консултативен център за прозрачност, финансиран с грант от Фондация "Америка за България".

 

За повече информация:

Програма Достъп до Информация

Тел. 988 50 62; 981 97 91, 986 77 09

e-mail: office@aip-bg.org;

www.aip-bg.org

 

Публикувано от:

Фондация Програма Достъп до информация (ПДИ)

 

Сходни публикации

23.05.2018
Информационен ден във Велико Търново във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в Пловдив във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...

23.05.2018
Информационен ден в София във връзка с втория срок за кандидатстване по процедура: „Граждански контрол върху реформата в съдебната система”

През м. юни 2018 г. Управляващият орган на Оперативна програма „Добро управление” (УО на ОПДУ) към ...