Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Международна конференция "Неформалното образование пред предизвикателствата на 21-ви век", София, 4 - 6 ноември 2018 г.

ПОКАНА
 
МЕЖДУНАРОДНА  НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА  КОНФЕРЕНЦИЯ
на тема:
 
„НЕФОРМАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
ПРЕД ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА НА 21-ви ВЕК“

 

4 – 6 ноември 2018 г., София

Конференцията се посвещава  на 130-та годишнина на Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и 10-та годишнина на специалност Неформално образование

 


СПОДЕЛЕТЕ СВОЯ ОПИТ И ПОСТИЖЕНИЯ В НЕФОРМАЛНОТО УЧЕНЕ И ОБУЧЕНИЕ, КАТО СЕ ВКЛЮЧИТЕ В КОНФЕРЕНЦИЯТА С ДОКЛАД, ПОСТЕРНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИЛИ КАТО СЛУШАТЕЛ.ЕЛАТЕ,Гост-лектори:

проф. Алън Роджърс (Великобритания)

проф. Майкъл Осбърн (Великобритания)

проф. Рене Кларихс (Холандия)

проф. Силвия Николаева (България)

 

Предварителна работна програма

4/11/2018  -      Музей „Земята и хората"          

                         Откриване / тематични семинари /участие в Изложение „Неформално образование“

5/11/2018  -      Софийски университет - Ректорат

                         Пленарни сесии  (Нова конферентна зала на Ректората на СУ)

                         Промоция на „Антология Неформално образование“  (Аула, Ректорат на СУ)  

6/11/2018  -      Мобилни учебни визити (София-град)                                  

                        Тематични кръгли маси (Музей „Земята и хората“)

                         Закриване

 

Конференцията се провежда с частичната финансова подкрепа на Фонд „Научни изследвания“ на Софийския университет.

 

 

Онлайн регистрация на ел. страница: https://ciinobg.wixsite.com/nfeconference


Ментори на тематичните семинари (4/11/2018):

 

Теодосий Теодосиев, основател и учител в Националната школа по физика

 

Весела Банова, основател и лидер на Сдружение „Дете и пространство“, специалист по приложна психоанализа.

 

Ива Бонева, основател и лидер на Център за приобщаващо образование

 

Ирина Владикова, председател на Асоциация на българските училища зад граница, директор на българското училище във Виена, Австрия

 

Работни езици – български и английски.


Примерни тематични области: 

Същност на неформалното учене и образование

История на неформалното учене и образование

Андрагогия

Социална педагогика

Музейна педагогика

Алтернативна педагогика

Модели и методи за неформално учене и образование

Практически полета на неформално учене и образование

Приобщаващо образование

Образование на възрастни

Образование за устойчиво развитие

 Интердисциплинарно изследване и иновации в неформалното образование

Параформално образование

Образование в общността

Извънкласни и извънучилищни дейности

Онлайн учене и сигурност

Корпоративна социална отговорност и развитие на персонала

Европейски политики и програми за неформално образование

 

Съпътстващи събития

 

Конференцията е част от  поредица събития, посветени на неформалното образование, основното от които са Дните на неформалното образование, които ще се проведат в музея "Земянта и хората" в дните на конференцията.

 


ВАЖНИ ДАТИ

.

                                   РЕГИСТРАЦИЯ                                  1  октомври  2018 г.

                                    ПЛАЩАНЕ                                       5  октомври 2018 г.

 

                                  ПЪЛЕН ТЕКСТ НА ДОКЛАДИТЕ            30 ноември  2018 г.

                                  ПОСТЕРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ                   10 октомври 2018 г.

 

           

Изпращане на докладите и постерите на имейл:  ciinobg@gmail.com                          


Изисквания към постерните презентации:

 

Постерните презентации дават възможност за визуализиране на различен тип информация:

- резултати от проведено научно изследване;

- реализирана добра практика;

- разработен теоретичен или практически модел / подход;

- описание на партньорски мрежи и дейности;

- тематични описания;

Както е постерна презентация? Това е визуализирано обобщение на изследване, практика, модел или подход, което се представя на участниците в конференцията чрез кратко устно резюме или обяснение, последвано от отговори на евентуални въпроси. Представянето става без специална времева регламентация (предварителен график), като адресира интересуващите си посетители, които текущо в хода на сескията се обръщат за информация към авторите.

Оформление: Желаещите да участват в постерната сесия могат да подготвят своите постери на двата работни езика на конференцията (като отделни постери). Форматите могат да варират от А3 до А1.

Предварителна подготовка: В рамките на официалния срок постерите се изпращат в електроннен вариант (файл или сканирани) на организаторите с цел включването им в електронния сболник с материали от конференцията. В деня на постерната сесия авторите поставят постерите си на определените от организаторите места, като за целта пристигат 30 мин. преди началото на сесията.

Представяне:  По време на постерната сесия всеки автор или авторски екип следва да присъства пред своя постер, за да може да комуникира със заинтересованите участници, пояснявайки темата, идеята, реализацията на постерната си презентация.

  

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

 

Музей „Земята и хората“

Сдружение „Общност за демократично образование“

Професионален форум за образование

Център за приобщаващо образование

Дружество „Знание“

„Алма Матер ТВ“

Национална гимназия по приложни изкуства „Св. Лука“, София

Национален дворец на децата

Асоциация „Родители“

Национален център за безопасен интернет

Сдружение „Дете и пространство“

Национална мрежа за децата

Национален исторически музей

Междууниверситетски институт по мениджмънт на образованието - Интераула

Институт за социални услуги в общността

Фондация „Партньори България“

Сдружение „Екоцентрик“

Сдружение „Платформа АГОРА“

„Зеленият двор“

Национален политехнически музей

Асоциация на българските училища в чужбина

Фондация „ТЕО“

Национален младежки форум

Център за подкрепа на личностното развитие – София

„Музейко“

Образователен театър

 

 

 

 

Публикувано от:

Център за изследвания и иновации в неформалното образование (ЦИИНО)

 

Сходни публикации

21.03.2019
Ти си ключът за Луковит Ти си ключът за Луковит

„Заедно в час” ви кани да направите първата крачка към вашата нова кариера. Все повече хора осъзнават, ...

21.03.2019
Ти си ключът за Тетевен Ти си ключът за Тетевен

„Заедно в час” ви кани да направите първата крачка към вашата нова кариера.Все повече хора осъзнават, че ...

21.03.2019
Пътят към успеха | Александър Иванов (Свищов) Пътят към успеха | Александър Иванов (Свищов)

Какво е успехът? Как да стигнем до него?Има ли правилен път? Заповядайте на среща с Александър Иванов, с ...