Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Център за приобщаващо образование организира обучение „Екипна работа в условия на многообразие"

Център за приобщаващо образование организира обучение „Екипна работа в условия на многообразие"

Център за приобщаващо образование провежда еднодневни интерактивни обучения за училищни екипи на тема „Екипна работа в условия на многообразие".

Участието на Вашия екип в интерактивното обучение ще Ви помогне да изградите нова гледна точка към повишаване качеството на своята работа. Ще придобиете гъвкавост и лекота в разнообразието от роли, които изпълнявате и ще съумявате  да включвате многообразието от способности на хората в полза на всеки поотделно и на всички заедно в училището и / или на образователната институция, към която принадлежите.

Продължителността на обучението е 8 часа. То се провежда в рамките на един ден, разпределени в три части:

  • Първата част: В началото попълвате въпросника Diversity Icebreaker /разчупване на ледовете/, разработен от норвежкия психолог Бьорн Екелунд. Научавате как всеки поотделно и всички заедно функциониратe в група. Следват динамични групови взаимодействия, насочени към назоваване на качествата, приликите и различията между хората. В процеса на работа преживявате неочаквани ситуации, темпото е доста бързо. Изграждате споделени разбирания за различията и за това как бихте могли да извличате полза от тях стига качествата на всеки един да бъдат разпознати в името на общото благо. Продължителност около 180 мин.
  • Втора част: В нея ще участвате последователно в две дейности. Първата от тях е фокусирана върху поставянето на „етикети“ или как опознаването и управлението на обичайните очаквания, скритите предпочитания и стереотипите могат да помогнат  да използваме силата на екипа, съдържаща се в многообразието. Ще работите в малка група, ще изпълните лека и креативна задача, като същевременно ще бъдете провокирани да работите, съобразявайки се с поставен на случаен принцип  „етикет“, който ще виждат само останалите в групата. Важно ще е да се посмеем, а също и да дискутираме как влияят стереотипните очаквания, които поставяме на другите и/или те на нас. Второто упражнение ще Ви даде възможност да  „преживеете“ четири различни подхода спрямо дадена проблемна ситуация, като я „изследвате“ използвайки определен тип въпроси, насочени към разрешаването й. Ще успеете сами да стигнете до изводи относно ефективността на използваните въпроси и отговори. Продължителност 90 минути (2 части х 45 мин).
  • Трета част е насочена изцяло към работа по актуална за Вашият екип задача, проблемна ситуация или важен за разрешаване въпрос. Ще създадем пространство такъв въпрос да бъде формулиран от екипа. Ще ви предложим подход към обсъждането и разрешаването му, който  едновременно интегрира силните страни и водещи качества на членовете на Вашият екип и е ориентиран към възможностите. Ще Ви насочим как да достигнете до практически приложимо решение, което ще  можете да реализиарате, разчитайки на собствените си ресурси, а това ще повиши увереността и усещането Ви за удовлетвореност. Продължителност 90 минути.
За кого е подходящо интерактивното обучение: Настоящото интерактивното обучение е преназначено основно за педагогически специалисти от учебни и детски заведения. То може да бъде модифицирано за нуждите на други организации/институции с хуманитарен профил на работа, след предварителна заявка.
 
Важно условие е участниците да работят заедно, в един екип, тъй като ефективността на предложените методи съществува основно в контекста на екипна работа. Форматът на интерактивното обучение е подходящ за различни по големина екипи. Препоръчително е минималният брой на участниците да е поне 6. При групи по-големи от 18 човека е възможно индивидуално договаряне на времевата рамка и разпределението на участниците в отделните елементи на заниманието.

Предстоящо интерактивното обучение: На 20.10.2018 г. от 9.30 до 17.00 часа. Адрес: гр. София, ул. Княз Борис I №133, Център за приобщаващо образование /в случай, че се заявят повече от 16 участници обучението може да се проведе в зала, извън офиса на Центъра/.
 
Център за приобщаващо образование реализира интерактивното обучение в партньорство с АХА моменти - Център за междукултурност, фокус към решения и гостоприемно лидерство   http://www.ahamoments.eu

Такса и начин на плащане: 
  • При заплащане на таксата преди 12.10.2018, участниците ползват отстъпка от цената на обучението и таксата е в размер на 70 лв. След тази дата, участниците заплащат стандартната цена за обучение от 80 лв.;
  • Заплащането се извършва авансово по банков път, най-късно до 18.10.2018.

Данни за плащане по банков път:
Титуляр на банковата сметка: Сдружение Център за приобщаващо образование   
Банка: УниКредит Булбанк АД
BIC: UNCRBGSF
IBAN:  BG85UNCR70001523115044
Валута: Български лева
Основание за плащане: Обучение „Екипна работа"

За повече информация: Добрин Георгиев, d.georgiev@cie-bg.eu , 0889 73 42 56


 

Публикувано от:

Център за приобщаващо образование

 

Сходни публикации

21.03.2019
Ти си ключът за Луковит Ти си ключът за Луковит

„Заедно в час” ви кани да направите първата крачка към вашата нова кариера. Все повече хора осъзнават, ...

21.03.2019
Ти си ключът за Тетевен Ти си ключът за Тетевен

„Заедно в час” ви кани да направите първата крачка към вашата нова кариера.Все повече хора осъзнават, че ...

21.03.2019
Пътят към успеха | Александър Иванов (Свищов) Пътят към успеха | Александър Иванов (Свищов)

Какво е успехът? Как да стигнем до него?Има ли правилен път? Заповядайте на среща с Александър Иванов, с ...