Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
22Представяне на резултатите от проект Open Mind, популяризиращ социалното предприемачество чрез иновативен геймифициран онлайн курс

Представяне на резултатите от проект Open Mind, популяризиращ социалното предприемачество чрез иновативен геймифициран онлайн курс
Заповядайте на 17 октомври от 9:00 във ВУЗФ, за да ви покажем създадените материали, геймифицираната обучителна платформа и резултатите от проекта Open Mind! 

Преди 2 години стартира европейският проект Open Mind, който има за цел да популяризира социалното предприемачество като кариерна възможност сред младите хора, жените и хората без икономическо образование. За тази цел 8 организации от България, Великобритания, Гърция, Румъния и Полша създадохме иновативен геймифициран курс по социално предприемачество, свободно достъпен за всички, които имат интерес по темата, и успешно го пилотирахме в 5-те държави. Геймифицираната онлайн обучителна платформа е достъпна от официалната уеб страница на проекта Open Mind http://open-mind-project.eu на български, гръцки, полски, румънски и английски. 

На 17 октомври 2018 (сряда) във Висшето училище по застраховане и финанси ще представим постигнатите резултати, отворения онлайн курс и геймифицираната платформа за обучение. Също така ще дискутираме ролята на менторите в учебния процес и ще обменим идеи относно това как можем да направим учебния процес по-атрактивен и как да използваме дизайн-мисленето при създаването на иновации в образованието. Предмет на дискусия ще бъдат и някои идеи за създаване на социални предприятия.

В инициативата, която получи награда за качествено изпълнение, участват: Висшето училище по застраховане и финансиФондация на бизнеса за образованиетоСтопанска академия „Д. А. Ценов“; българската технологична компания 11235Института за развитие на предприемачеството (Гърция), Университета в Лодз (Полша), Университета „Титу Майореску“ (Румъния) и Университета в Шефилд (Великобритания).  


Моля, потвърдете участие на email: mkamenov@vuzf.bg

Място на провеждане: Висше училище по застраховане и финанси, ул. “Гусла” № 1, зала 501.


ПРОГРАМА:


09:00 – Кафе и регистрация

09:30 – Приветствие към участниците - ВУЗФ

09:40 – Преглед на проекта – адресирани нужди и целеви групи, цели, дейности, партньорство. Представяне на основните резултати от проекта. – ВУЗФ - България

09:50 – Виртуална обиколка на платформата. Приложение на игровия дизайн в електронното обучение. – 11235 ООД, България

10:00 – 10:10 Насърчаване на приобщаващото предприемачество. Методологията и подход на проект "Open Mind" – Институт за развитие на предприемачеството - Гърция

10:10 – Представяне на отворения онлайн курс по социално предприемачество – Университета в Шефилд, Великобритания

10:20 – Иновации на платформата. Ефектът на игровизацията върху ученето – Университета в Лодз, Полша

10:30 – Кафе пауза

11:00 – Ролята на обучителите в гемифицирания електронен курс – СА „Д. А. Ценов” – Свищов 

11:10 – Как да направим ученето привлекателно - послания от информационната кампания по проекта - Фондация на бизнеса за образованието, България

11:20 – Резултати и изводи от доклада за оценка на въздействието  – Университет „Титу Майореску”, Румъния

11:30 – Дискусия относно възможностите за мултиплициране на резултатите на национално и европейско ниво, качеството и релевантността на произведените интелектуални продукти, техния иновационен характер и капацитет за мултиплициране на прилаганата методология.

12:00 – Обедна почивка

13:00 – Обръщение към участниците от д-р Евгени Евгениев – първи секретар по научни изследвания и иновации към постоянното представителство на РБългария в ЕС.

13:05 – Представяне на идеи от страна на участниците в обучението

13:35 – Иновации в разработването на политики, чрез използване на дизайн мисленето.

14:35 – Обобщение и закриване на конференцията.

Проект No: 2016-1-BG01-KA203-023754             

Този проект се финансира с подкрепата на Европейската комисия. Настоящото съобщение отразява единствено мнението на автора и Комисията не носи отговорност за информацията, която се съдържа в него.

 


 

Публикувано от:

Фондация на бизнеса за образованието

 

Сходни публикации

16.05.2019
Предизвикателството 2019 - представяне на решения за 4 села / Пловдив Предизвикателството 2019 - представяне на решения за 4 села / Пловдив

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВОТО ЗА СОЦИАЛНА ПРОМЯНА е 4-дневен игрови формат на Фабрика за идеи, който събира ...

06.04.2019
Покана за „NEXTBIG.ME” Покана за „NEXTBIG.ME”

Здравейте!   Те все още дори не са тийнейджъри, а вече работят към осъществяването на идеи ...

05.12.2018
Безплатно обучение по предприемачество за стартиране на собствен бзинес Безплатно обучение по предприемачество за стартиране на собствен бзинес

Фондация „Каузи” организира  група за безплатно обучение по предприемачество в град София. ...