Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
апр
22Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи семинари по теми, свързани с приоритетите на Фонда и подготовката и подаването на проектни предложения. Семинарите са предназначени за представители на граждански организации, които се интересуват от подготовка и подаване на проектно предложение по Фонда или биха желали да разширят познанията си по някоя от предложените теми.

 

Всички насочващи семинари ще се провеждат в сградата на Институт Отворено общество - София на ул. Солунска, 56. За всеки един от семинарите са налице 12 свободни места за представители на граждански организации.


За да заявите участие в насочващ семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, в който желаете да участвате, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата.

Тема: Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България

 

8 ноември 2018 г., 14:00 – 15:30 ч. в сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

 

Обучението е насочено към лицата, участващи в изготвянето на бюджета на проект. От представянето ще се запознаете с бюджетната матрица във връзка с изготвянето на предложение за проект по Фонд Активни граждани България; бюджетните ограничения; указанията за попълване бюджет на проект; изискванията за допустимост на разходите –общи, специфични за бюджетни категории преки разходи и за непреките разходи във връзка с разработването на бюджет; финансовите условия за предоставяне на безвъзмездна помощ.

 

Интересуващите се от темата организации могат да се регистрират за участие в семинара, а при изчерпване на местата за семинара могат да се регистрират за участие в уебинар по същата тема, който ще се проведе на 12.11.2018 г. от 11.00 до 11:45 ч.

 

Водещ: Велико Шербанов. Велико е финансов директор на Институт Отворено общество – София с над 25 години опит при финансиране и отчитане на схеми за подкрепа на ЮЛНЦ. Той е Финансов мениджър на Фонд Активни граждани България и е изпълнявал същата функция по предходната Програма за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на ЕИП.

Ето списък на всички семинари:

1. Планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура - 5 ноември
2. Планиране и управление на правозащитни проекти - 5 ноември
3. Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България - 8 ноември
4. Всичко, което е необходимо да знаете за Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) и подаването на проектно предложение - 12 ноември
5. Медийна среда и медийна грамотност в България - 19 ноември
6. Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени - 19 ноември
7. Проекти за овластяване на уязвими групи - 23 ноември
8. Проекти за преодоляване на насилието по полов признак - 23 ноември
9. Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации - 23 ноември
10. Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики - 26 ноември.


Информация за всеки от семинари.Източник: Фонд Активни граждани България, 30 октомври 2018

 

 

Сходни публикации

27.02.2019
Обявяват победителите във „VIVACOM Регионален грант"

На 1 март 2019 г. в София, ще бъдат оповестени победителите в четвъртото издание на VIVACOM Регионален гр ...

30.10.2018
Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи ...