Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
ное
16Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи семинари по теми, свързани с приоритетите на Фонда и подготовката и подаването на проектни предложения. Семинарите са предназначени за представители на граждански организации, които се интересуват от подготовка и подаване на проектно предложение по Фонда или биха желали да разширят познанията си по някоя от предложените теми.

 

Всички насочващи семинари ще се провеждат в сградата на Институт Отворено общество - София на ул. Солунска, 56. За всеки един от семинарите са налице 12 свободни места за представители на граждански организации.


За да заявите участие в насочващ семинар, моля изпратете съобщение до: emarkova@osi.bg, в което посочвате темата и датата на семинара, в който желаете да участвате, своето име, организацията, в която работите и телефон за връзка, не по-късно от един ден преди насрочената дата за съответния семинар. Заявките ще бъдат потвърждавани по реда на тяхното постъпване до изчерпване на свободните места за обявената дата.

Тема: Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики

 

26 ноември 2018 г., 14:00 – 15:30 ч., сградата на Институт Отворено общество – София, ул. Солунска, 56.

 

Обучението представлява съвсем кратко въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики. Насочено е към НПО, които искат да използват данни, за да аргументират своите проектни предложения при търсене на финансиране, да проследяват резултатите от своята дейност и да оценяват политиките, провеждани от държавата и местната власт. В рамките на обучението участниците ще научат какво са отворените и големите данни, къде могат да бъдат намерени, как се събират и обработват и с какво могат да бъдат полезни. Целта е желаещите да подобрят своите възможности за използване на данни да могат да се ориентират в съществуващите източници и начини за обработка. Предназначено е основно за начинаещи или за хора, които мислят по-скоро да възлагат на други анализа на данни, отколкото да го правят сами. Въпреки това водещите на обучението – Боян Захариев и Илко Йорданов - ще се радват ако колеги с повече умения и опит отделят 40 минути и участват в кратката дискусия след обучението.

 

Интересуващите се от темата организации могат да се регистрират за участие в семинара, а при изчерпване на местата за семинара могат да се регистрират за участие в уебинар по същата тема, който ще се проведе на 28.11.2018 г. от 11.00 до 11:45 ч.

 

Водещи: Боян Захариев и Илко Йорданов.

Боян е икономист и социолог с повече от 15 годишен опит в планирането, провеждането и оценката на политики и проекти, насочени към уязвими групи в обществото. Тази дейност е свързана с работа с данни, понякога с много големи и трудни за набавяне и обработка данни. В момента работи в Институт Отворено общество – София, където основната част от работата му е свързана познайте с какво…? Точно така!

 

Илко е магистър по политология в Софийски университет и има 15 годишен опит в анализирането на публичните политики в България. Основен негов интерес представляват политиките по децентрализация, интеграция на етническите малцинства, ранно детско развитие, мониторинг на образователни и здравни услуги и други.


Ето списък на всички семинари:

1. Планиране и управление на проекти за насърчаване на демократичната култура - 5 ноември
2. Планиране и управление на правозащитни проекти - 5 ноември
3. Бюджет на проект и финансови условия за предоставяне на безвъзмездна помощ по Фонд Активни граждани България - 8 ноември
4. Всичко, което е необходимо да знаете за Електронната система за подаване и управление на проекти (ЕСПУП) и подаването на проектно предложение - 12 ноември
5. Медийна среда и медийна грамотност в България - 19 ноември
6. Ролята на гражданите в опазване на околната среда и климатичните промени - 19 ноември
7. Проекти за овластяване на уязвими групи - 23 ноември
8. Проекти за преодоляване на насилието по полов признак - 23 ноември
9. Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации - 23 ноември
10. Въведение в използването на данни със свободен достъп (отворени данни) и така наречените големи данни (big data) за целите на разработването и оценяването на проекти, мерки и политики - 26 ноември.


Информация за всички семинари.Източник: Фонд Активни граждани България, 30 октомври 2018

 

 

Сходни публикации

30.10.2018
Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Проекти за изграждане на капацитет на гражданския сектор и организации

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи ...

30.10.2018
Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Проекти за преодоляване на насилието по полов признак

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи ...

30.10.2018
Насочващ семинар на Фонд Активни граждани България: Проекти за овластяване на уязвими групи

В периода 5-26 ноември 2018 г. Операторът на Фонд Активни граждани България организира насочващи ...