Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Нови положения при имуществената отговорност на ЮЛ при извършено престъпление

Нови положения при имуществената отговорност на ЮЛ при извършено престъпление

СДРУЖЕНИЕ „ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА“

има удоволствието да Ви покани да вземете участие в

обучение на тема

 

„Нови положения относно имуществената отговорност на юридическите лица при извършено престъпления“


Обучението е подходящо за практикуващи юристи – адвокати, юрисконсулти, представители на юридически лица, представители на централните и месни органи на власт, както и за синдици, счетоводители и одитори. Участниците ще се запознаят с уредбата на административно-наказателната отговорност на юридическите лица, която се реализира на основание чл. 83а от Закона за административните нарушения и наказания.


Обучението ще бъде проведено в контекста на последните изменения на ЗАНН и постановената до момента съдебна практика, като освен лекционна част са предвидени практически занимания и решаване на казуси.
Може да се запознаете с целите на обучението и с нашите лектори в прикачения към поканата файл. 

Ние Ви предлагаме две дати за провеждане:

23 ноември 2018 г. със срок за записване и плащане на такса до 13 ноември

7 декември 2018 г. със срок за записване и плащане на такса до 23 ноември

За да се включите в обучението, се изисква:

а/попълване на електронна регистрационна форма, която може да намерите тук или на интернет страницата на ПРСС www.prss-bg.org

б/заплащане на регистрационна такса в размер на 90 лв., която се заплаща на сдружение „Програма за развитие на съдебната система“ към Райфайзен банк на следната банкова сметка:  IBAN: BG68RZBB91551061089317

 

Регистрационната такса включва: папка с презентации и казуси, минерална вода, кафе-пауза и обяд. При записване на по-малко от 15 участника за датата 23 ноември, ще предложим на участниците да се включат в обучението на 7 декември 2018 г. При невъзможност да се попълнят местата, обучението не се провежда и платените такси се възстановяват.


Обучението ще се проведе в центъра за обучения „Project Lab“ на адрес: гр.София, бул.Мария Луиза 58, етаж 2, зала „Роял“.


За повече информация и въпроси, може да ни потърсите на тел. 0889 228 423 или velislava.delcheva@prss-bg 

Публикувано от:

 

Сходни публикации

19.03.2019
1 юли 2019 г. - краен срок за подаване на годишен финансов отчет и годишен доклад от дейността на ЮЛНЦ

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ...

19.03.2019
1 април 2019 - краен срок за подаване на годишна декларация на ЮЛНЦ, извършвали стопанска дейност, в Националната агенция за приходите

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, ...

19.03.2019
1 април 2019 - краен срок за представянето на годишния отчет на ЮЛНЦ в Националния статистически институт

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) Всички предприятия с нестопанска цел, в това число ...