Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
мар
25Награди на Столична община за добри практики в сферата на социалните услуги

На 12 декември 2018 г. Столична община ще връчи първите годишни награди за добри практики в сферата на социалните услуги. Събитието ще се състои от 18:00 ч. в Националния музей „Земята и хората“, бул. Черни връх № 4, София. Вход свободен.Източник: Столична община, 11 декември 2018

 

 

Сходни публикации

19.03.2019
1 юли 2019 г. - краен срок за подаване на годишен финансов отчет и годишен доклад от дейността на ЮЛНЦ

ТЪРГОВСКИ РЕГИСТЪР И РЕГИСТЪР НА ЮРИДИЧЕСКИТЕ ЛИЦА С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ...

19.03.2019
1 април 2019 - краен срок за подаване на годишна декларация на ЮЛНЦ, извършвали стопанска дейност, в Националната агенция за приходите

НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ (НАП) Всяко юридическо лице с нестопанска цел (сдружение, фондация, ...

19.03.2019
1 април 2019 - краен срок за представянето на годишния отчет на ЮЛНЦ в Националния статистически институт

НАЦИОНАЛЕН СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ (НСИ) Всички предприятия с нестопанска цел, в това число ...