Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
21Покана за обучение на тема: Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителския капацитет (ИИОРК)

ФИЦЕ-България представя обучение на тема: „Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет (ИИОРК)” - 18 януари, гр. София

Когато към Центъра за обществена подкрепа бъде насочен случай на дете в риск, със заявка да бъде направена оценка на капацитета на единия или двамата негови родители, със сигурност става въпрос за тежка ситуация в семейството: не задоволяване на основни потребности на детето, разпад на семейството, родителско отчуждаване, проучване на възможности за реинтеграция след предишно извеждане на детето от семейството и др. За социалните работници изготвянето на доклад и оценка на капацитета на родител има не само етичен, но и чисто емоционален аспект: да бъдеш обективен - означава да носиш отговорността за бъдещето и на детето, и на родителя.... А това е изключителна морална тежест....

  За да улесним процеса на вземане на решение и да повишим неговата обективност, експерти от ФИЦЕ-България и ЦОП - гр. Своге разработиха и приложиха успешно в практиката Инструмент за индивидуализирано оценяване на родителски капацитет. Инструментът включва области, критерии и индикатори за изпълнение, обхващащи родителските компетентности. Поради своята практическа насоченост, той помага на социалният работник да събере и анализира по структуриран и ясен начин информацията, необходима за изготвяне на доклад от оценката. На базата на обективното изпълнение на критериите и набелязаните области на развитие за родителя, могат да бъдат планирани в по-късен етап дейности за повишаване на родителския капацитет.

Обучението е предназначено за професионално ангажирани специалисти в областта на социалните услуги, които извършват Оценка на родителски капацитет.

Обучител: Дашенка Кралева - обучител, супервизор и методически експерт в Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България.

Участниците ще получат Инструмент за индивидуализирана оценка на родителски капацитет (ИИОРК) на хартиен и електронен носител.

На всеки обучаем ще бъде издаден сертификат за участие.

Такса за един участник в обучението - 95 лв. При участие на повече от трима участници от една организация и за членове на ФИЦЕ-България - 85 лв. за участник. При участие на повече от петима участници от една организация - 75 лв.

За повече информация и записване: СПСПД ФИЦЕ-БЪЛГАРИЯ

office@fice-bulgaria.org;  

тел.: 02 950 17 10; факс: 02 950 17 11

За контакти:

Весела Алексиева, моб. тел.: 0878 808 741


 

Публикувано от:

Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ-България

 

Сходни публикации

21.03.2019
Записване за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF - до 20 април Записване за обучение на кариерни консултанти по програмата GCDF - до 20 април

Фондация на бизнеса за образованието организира ново обучение по кариерно консултиране, което ...

14.01.2019
Еднодневно обучение „Техники за работа с неприемливото поведение на деца и младежи с увреждания” Еднодневно обучение „Техники за работа с неприемливото поведение на деца и младежи с увреждания"

Обучение „Техники за работа с неприемливото поведение на деца и младежи с увреждания" - 1 февруари, гр. ...

08.01.2019
Записване за сертифицирано обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF Записване за сертифицирано обучение за кариерни консултанти по програмата GCDF

Фондация на бизнеса за образованието организира обучение по кариерно консултиране за ...