English   14188 НПО
ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ ЗА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В БЪЛГАРИЯ
Конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех"

 
Конкурс за стипендии „Постигам по-висок успех”
ФОНДАЦИЯ БЛАГОТВОРИТЕЛ Обявява XV издание на стипендиантска програма „Постигам по-висок успех" II учебен срок/семестър 2018/2019

Кой може да кандидатства?
Ученици от 8-и до 12-и клас, лишени от родителски грижи или с нарушено зрениестуденти първокурсници, лишени от родителски грижи или с нарушено зрение

Какви са стипендиите?
За ученици от 8-и до 12-и клас:
  • с успех над 5.50 – 5 бр. по 400 лв. (по 80 лв. месечно)
  • с успех над 5.00 – 5 бр. по 250 лв. (по 50 лв. месечно)
за студенти първокурсници – 3 бр. по 500 лв. (по 100 лв. месечно) * стипендиите се изплащат на равни вноски за периода февруари 2019 – юни 2019 г.

Как се кандидатства?
 Напишете есе на тема „Какво научавам от грешките си” в размер от 1800 до 3600 знака (от 1 до 2 страници).

I етап
 – до 08.02.2019 г.
  • За учениците са необходими: служебна бележка за успех и за извинени/неизвинени отсъствия от първи срок на учебната 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни (изтеглете от линка) и есе.
  • За студентите са необходими: уверение за записан II семестър 2018/2019 г., автобиография, данни за контакт, декларация за поверителност на личните данни (изтеглете от линка) и есе по посочената тема.
Изтегли ДЕКЛАРАЦИЯ - http://www.blagotvoritel.org/page.php?P=87&SP=100  

Документите можете да изпратите на office@blagotvoritel.org илина адрес 1527 София, ул. „Панайот Волов” № 11, тел. за контакт 0885 414 038 Одобрените на I етап ще бъдат обявени на 12 февруари в сайта www.blagotvoritel.org.

II етап – до 15.02.2018 г.
 с одобрените кандидати ще бъде проведено интервю с членове на фондация „Благотворител” - на живо или по телефон.
 Преминалите успешно двата етапа на конкурса ще бъдат обявени на 18 февруари на сайта www.blagotvoritel.org.Публикувано от:

Благотворител

Сходни публикации

Как да се справим с дезинформацията и фалшивите новини?

Как да се справим с дезинформацията и фалшивите новини?

Как да се справим с дезинформацията и фалшивите новини? Четете втората и последна част на поредицата ни свързана с

Грамотността в България - как да се справим с негативната тенденция?

Грамотността в България - как да се справим с негативната тенденция?

Нивото на грамотност в България е важна за всички тема. Прочетете повече в новата статия на Таня Марковска в нашия сайт тук.

Студентски стаж - Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България

Студентски стаж - Програма „СОЦИАЛНИ ИНОВАТОРИ“ в България

Фондация „Общество на децата" е неправителствена организация, регистрирана в обществена полза през 2015 г. Мисията е свързана с