Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
26Сертификационно обучение за работа с Conners 3 - Пловдив

Сертификационно обучение за работа с Conners 3 - Пловдив
Рейтинг скалата за оценка на ADHD Conners 3 е разработена в съответствие с американския стандарт IDEA (The Individuals with Disabilities Education Act) за идентифициране на деца (от 5 до 18-годишна възраст) със специални образователни нужди. Тя може да Ви помогне да разграничите хиперактивно разстройство с или без дефицит на вниманието, разстройство с дефицит на вниманието без хиперактивност, разстройство на поведението и разстройство с противопоставяне и предизвикателство.

Conners 3 e особено ефективен инструмент за скрининг на ученици за ADHD и за идентифициране на деца със специални образователни потребности. Получените резултати по рейтинг скалата могат да послужат като насоки за разработване на индивидуални планове за терапия и образователни програми, както и за проследяване на ефекта от предприети интервенции.

Conners 3 е препоръчан в Наредбата за приобщаващо образование от 20.10.2017 г.

Обучението е разделено в два дни (29-30.06.2019) по 6 часа - от 10:00 до 16:00.

Участниците в обучението получават сертификат за работа с инструмента. Специалистите, които работят в областта на образованието, могат да получат удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Лектор: Жулиета Темникова - психолог
Цена за двата дни: 270 лв.
(Плащането се осъществява по банков път.)

Необходима е предварителна регистрация за участие:
https://hestiabg.us1.list-manage.com/subscribe?u=1323f0865590d6d2394e57722&id=8d1073ebe0&fbclid=IwAR3peunR9n5UhYYZhQxM4hOWJYlmo2u7cDy96VCWd3loZ-qPt-_XktnA8yU

За повече информация:
тел.: 02 43 73 186
e-mail: office@hestiabg.com


 

Публикувано от:

Хестия