Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
16Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Пловдив

Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Пловдив

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на
екологията и опазването на околната среда


Асоциацията на еколозите от общините в България(АСЕКОБ) и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 24 и 25.06.2019 г. от 10.30 часа в гр. Пловдив, Камара на строителите в България, бул. "Марица" №154, секция А1, ет 3 https://plovdiv.ksb.bg/bg , където ще се проведат двудневни тематични семинари по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 между Министерски съвет и АСЕКОБ с партньор Сдружение "Инициативи и иновации“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.

Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността, граждани. Семинари ще се проведат и в градовете Пловдив, Варна, София и Плевен.

Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в семинарите, чрез следната връзка https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9
За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.
Публикувани график и програма може да намерите освен на:
http://bamee.org/index.php?id=261538
http://innovations.ngobg.info и във Фейсбук.


 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

Сходни публикации

11.11.2019
Практическо обучение на доброволци за ранно потушаване на пожари на територията на Бесапарските ридове Практическо обучение на доброволци за ранно потушаване на пожари на територията на Бесапарските ридове

Заповядайте на едно от последните практически обучения по противопожарна защита, което ще се проведе на ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Варна Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - София Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - София

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...