Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
дек
06Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на

екологията и опазването на околната среда


Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 27 - 28 юни 2019 г. от 10.30 часа в гр. Варна, Хотел – ресторант „Бялата къща" ул. „Рупи" № 108, където ще се проведат двудневни тематични семинари по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 между Министерски съвет и АСЕКОБ с партньор Сдружение "Инициативи и иновации“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.

Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността, граждани. Семинари ще се проведат и в градовете Пловдив, София и Плевен.
Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в семинарите, чрез следната връзка https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9

За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.
http://bamee.org/index.php?id=261538
http://innovations.ngobg.info

ПРОГРАМА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на
екологията и опазването на околната среда
ДЕН 1
10.30 - 11.00 ч. Регистрация на участниците
11.00 - 11.15 ч. Кратко представяне на напредъка по проекта
11.15 - 12.00 ч. Представяне на сайт екомедиация обсъждане и предложения за онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми.
12.00 – 12.30 ч. Въведение в медиацията- ролеви игри и симулации
12.30 - 13.00ч. Работен обяд
13.00 - 14.10ч. Запознаване с направените анализи от предшестващия проект. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда
14.10 - 14.30ч. Кафе пауза
14.30 - 15.45 ч. Обсъждания на поставени въпроси и предложения
15.45 - 16.00 ч. Обобщение и заключителна част
------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕН 2
09.30 - 09.45 ч. Въвеждаща ролева игра
09.45 - 11.00 ч. Симулация екологична медиация - строеж, сондажи, сметище и/или замърсен въздух.
11.00 - 11.20ч. Кафе пауза
11.20 - 13.00ч. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда
13.00 - 13.30ч. Работен обяд
13.30 - 14.30ч. Симулации/ролеви игри и отговори на въпроси
14.30 - 15.30ч. Обобщение и заключителна част

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
№ ГРАД МЯСТО ДАТА
1 Пловдив, Камара на строителите в България
бул. "Марица" № 154, секция А1, ет 3
https://plovdiv.ksb.bg/bg/
24 - 25 юни 2019 г.
2 Варна, Хотел – ресторант „Бялата къща"
ул. „Рупи" № 108
http://www.white-house-varna.com
27 - 28 юни 2019 г.
3 София, Френски културен институт
Площад "Петко Р. Славейков", № 3
http://institutfrancais.bg/kontakti/
01 - 02 юли 2019 г.
4 Плевен,Хотел „Балкан” Бул. „Русе” № 85
https://hotel-balkan.com
04 - 05 юли 2019 г.
Регистрацията ще става чрез линк:
https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

Сходни публикации

11.11.2019
Практическо обучение на доброволци за ранно потушаване на пожари на територията на Бесапарските ридове Практическо обучение на доброволци за ранно потушаване на пожари на територията на Бесапарските ридове

Заповядайте на едно от последните практически обучения по противопожарна защита, което ще се проведе на ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - София Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - София

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Пловдив Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Пловдив

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...