Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на

екологията и опазването на околната среда


Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 27 - 28 юни 2019 г. от 10.30 часа в гр. Варна, Хотел – ресторант „Бялата къща" ул. „Рупи" № 108, където ще се проведат двудневни тематични семинари по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 между Министерски съвет и АСЕКОБ с партньор Сдружение "Инициативи и иновации“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“.

Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността, граждани. Семинари ще се проведат и в градовете Пловдив, София и Плевен.
Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в семинарите, чрез следната връзка https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9

За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.
http://bamee.org/index.php?id=261538
http://innovations.ngobg.info

ПРОГРАМА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на
екологията и опазването на околната среда
ДЕН 1
10.30 - 11.00 ч. Регистрация на участниците
11.00 - 11.15 ч. Кратко представяне на напредъка по проекта
11.15 - 12.00 ч. Представяне на сайт екомедиация обсъждане и предложения за онлайн дискусии и решаване на спорове по екологични проблеми.
12.00 – 12.30 ч. Въведение в медиацията- ролеви игри и симулации
12.30 - 13.00ч. Работен обяд
13.00 - 14.10ч. Запознаване с направените анализи от предшестващия проект. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда
14.10 - 14.30ч. Кафе пауза
14.30 - 15.45 ч. Обсъждания на поставени въпроси и предложения
15.45 - 16.00 ч. Обобщение и заключителна част
------------------------------------------------------------------------------------------
ДЕН 2
09.30 - 09.45 ч. Въвеждаща ролева игра
09.45 - 11.00 ч. Симулация екологична медиация - строеж, сондажи, сметище и/или замърсен въздух.
11.00 - 11.20ч. Кафе пауза
11.20 - 13.00ч. Практически казуси в областта на медиацията, екологията и опазването на околната среда
13.00 - 13.30ч. Работен обяд
13.30 - 14.30ч. Симулации/ролеви игри и отговори на въпроси
14.30 - 15.30ч. Обобщение и заключителна част

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕМАТИЧНИ СЕМИНАРИ
№ ГРАД МЯСТО ДАТА
1 Пловдив, Камара на строителите в България
бул. "Марица" № 154, секция А1, ет 3
https://plovdiv.ksb.bg/bg/
24 - 25 юни 2019 г.
2 Варна, Хотел – ресторант „Бялата къща"
ул. „Рупи" № 108
http://www.white-house-varna.com
27 - 28 юни 2019 г.
3 София, Френски културен институт
Площад "Петко Р. Славейков", № 3
http://institutfrancais.bg/kontakti/
01 - 02 юли 2019 г.
4 Плевен,Хотел „Балкан” Бул. „Русе” № 85
https://hotel-balkan.com
04 - 05 юли 2019 г.
Регистрацията ще става чрез линк:
https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

Сходни публикации

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - София Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - София

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Пловдив Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Пловдив

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Плевен Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Плевен

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...