Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
авг
19Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - София

Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - София

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на

екологията и опазването на околната среда


Асоциацията на еколозите от общините в България и Сдружение „Инициативи и иновации" имат удоволствието да ви поканят на 01 - 02 юли 2019 г. от 10.30 часа в гр. София, – Френски културен институт, Площад "Петко Р. Славейков", № 3, където ще се проведат двудневни тематични семинари по проект „ЕФЕКТИВНАТА МЕДИАЦИЯ В ОБЛАСТТА НА ЕКОЛОГИЧНИТЕ СПОРОВЕ, АДЕКВАТЕН СПОСОБ ЗА ГРАЖДАНСКИ КОНТРОЛ И ПОДПОМАГАНЕ РЕФОРМАТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА-НАДГРАЖДАНЕ" ДОГОВОР № BG05SFOP001-3.003-0072-С01 между Министерски съвет и АСЕКОБ с партньор Сдружение "Инициативи и иновации“ по Процедура BG05SFOP001-3.003 „Граждански контрол върху реформата в съдебната система" по Оперативна програма „Добро управление“. Поканени са вписаните медиатори в Единния регистър към Министерство на правосъдието, еколози, както и други представители на обществеността, граждани.

Следва да се направи и регистрация на всеки желаещ да се включи в семинарите, чрез следната връзка https://forms.gle/qr4rymFUZBpiDLHi9

За допълнителни въпроси може да се свържете с Любов Петкова на тел. 0882276 470.
http://bamee.org/index.php?id=261538


 

Публикувано от:

СНЦ Инициативи и Иновации

 

Сходни публикации

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Варна Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Варна

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Пловдив Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Пловдив

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...

03.06.2019
Тематични семинари  за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на  екологията и опазването на околната среда - Плевен Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването на околната среда - Плевен

Тематични семинари за популяризиране и насърчаване на медиацията в сферата на екологията и опазването ...