Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
май
25Burnout-Q - сертификационно обучение - София

Burnout-Q - сертификационно обучение - София
Бърнаутът е синдром на емоционалното изтощение, деперсонализация на околните и чувство за редуцирани лични постижения. Синдромът често засяга професионалисти, чиято работа предполага интензивна комуникация с хора, обслужване на клиенти, водене на обучения или полагане на грижи, като лекари, медицински специалисти, психолози, социални работници, учители и др.

Въпросникът Burnout-Q е базиран на модела за професионално прегаряне на Кристина Маслах (Maslach) 1 и е разработен по модела на популярния Maslach Burnout Inventory (MBI; Maslach & Jackson, 1981). Чрез него се измерват най-съществените и сериозни последици от професионалното прегаряне:
- Емоционално изтощение;
- Деперсонализация;
- Редуцирани личностни постижения.

Въпросникът дава информация за наличието на професионално прегаряне по три дименсии. Също така е ценен източник за планирането на съответните дейности с цел интервенция и превенция.

Обучението е еднодневно, с продължителност от 10:00 до 16:00 ч.

Участниците в обучението получават сертификат за работа с инструмента. Специалистите, които работят в областта на образованието, могат да получат удостоверение за 1 квалификационен кредит.

Лектор: Роксана Бънъцяну

Цена за обучението: 150 лв.
(Плащането се осъществява по банков път.)

Необходима е предварителна регистрация за участие.

За повече информация:
e-mail: office@hestiabg.com
тел. : +359 2 43 73 186 

Публикувано от:

Хестия

 

 

Сходни публикации

11.03.2020
Обучение Търсене на информация Обучение Търсене на информация

Уменията за търсене и правилна употреба на информация са част от познавателните умения на човек. Те са не ...

11.03.2020
Сетивна лаборатория ”Мирис” Сетивна лаборатория "Мирис"

Сетивна лаборатория "Мирис" ще преобърне представите ви за света! Ще експериментираме със различни ...

06.03.2020
Mind Mapping за начинаещи Mind Mapping за начинаещи

Правенето на мисловни карти е един от най-ефективните инструменти, с които може да усвояваме и ...