Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
юли
10Art Workshop с кауза: Нарисувай своя американски кон /Art Workshop supporting a cause – Paint Your American Horse

Art Workshop с кауза:  Нарисувай своя американски кон /Art Workshop supporting a cause – Paint Your American Horse

For English, please see below


С четка и молив в ръка оставете върху белия лист спомен за едно вълнуващо преживяване. Докоснете се до силата и красота на конете. Предайте по своя уникален начин дивата природа на свободните коне. Отключете твореца в себе си. Нарисувайте своя американски кон в естествената му среда.  Още повече, като участвате в Art Workshop с кауза Вие подкрепяте българските деца с увреждания.


Сгушено в меките шепи на Средногорието, нашето малко ранчо „4OUR RANCH’’ Ви очаква. Заобиколени от песента на птиците и топлия есенен листопад  свободно живеят американски коне, преки наследници на  мустангите. Почувствайте полъха на  прерийното настроение в очите им.Споделете с нас Вашия тланат и артистизъм.


Ние ще се погрижим професионалния художник Владимир Берберов да Ви напътства в творческото ви пътуване. Владимир Берберов учи и твори в България и в САЩ и има опит с разнообразни техники на рисуване.


В Art Workshop с кауза приветстваме както абсолютно начинаещи, така и вече напреднали творци. На Ваше разположение ще са всички необходими материали, за да завършите Вашата творба.


Отървете се от вибрацията на прашния град. Почувствайте чистотата на планината като опитате от бистрата планинска вода, натуралните билкови чайове, които сме събирали през годината и домашно приготвената смокинова лимонада. Можете да опитате току-що приготвено греяно вино с ябълки от плодните ни дръвчета. Нашето специлно предложение са вкусни домашно приготвени хапки с разнообразни вкусове.


С приходите от Art Workshop с кауза ще подкрепим Фондация „Пейнт и куортър хорс България’’, която се грижи деца с увреждания да посещават редовно безплатна терапевтична езда.  


Накратко за Art Workshop с кауза:

Максимален брой участници: 12 души

Ниво на участниците: от начинаещи до напреднали

Език на провеждане на Art Workshop с кауза: Български език и английски език

Дата на провеждане: Събота, 9.11.2019 г.

Краен срок за записване: Вторник, 5.11.2019 г.

Продължителност: 4 часа, от 12:00ч. до 16:00ч.

Място на провеждане на Art Workshop с кауза: Ранчо „4OUR RANCH’’, намиращо се на 52 км. от град София - https://goo.gl/maps/N2LBVMDbEXL2

Такса за участие : 128лв. Таксата включва:

- Посещение на 4OUR RANCH;

- Урок от професионален художник на български и/или английски език;

- Материали за рисуване;

- Нарисуваната творба;

- Храна и напитки;

- Организиран транспорт.

Час на тръгване от гр. София с организиран транспорт: 11:00ч., площад ‘’Александър Невски’’ от страната на ул. „Оборище’’. Приблизителен час на връщане в София на същото място: 17:00ч.


В случай, че желаете да използвате собствено превозно средство таксата за участие в Art Workshop с кауза е 113 лв. Моля, заявете, че НЕ желаете да използвате организирания транспорт във формуляра за записване.


Моля, имайте предвид, че участието в Art Workshop е възможно само с предварително записване и заплащане на съответната такса до 05.11.2019г. При отказ от участие в събитието таксата не се възстановява. 


Формуляр за записване: https://www.surveymonkey.com/r/Y7R9Q7G


Таксата за участие се заплаща по банков път на банкова сметка:

IBAN: BG38UNCR70001523568783

BIC(SWIFT): UNCRBGSF

Банка: УниКредит Булбанк

Титуляр на сметката: Фор Ранч ООД


За въпроси, моля свържете с Мина Радунчева на:

Email: fourranchbulgaria@gmail.com

Тел.: +359 887 33 29 43


Очакваме ви!


Take a brush and a pencil in your hand and put a memory of an exciting experience on the white sheet. Feel the power and beauty of horses. Convey the wild nature of free horses in your unique way. Unlock the creator in you. Draw your American horse in its natural environment. Moreover, by participating in the Art Workshop with a cause, you support Bulgarian children with disabilities.


Huddled in the soft mounds of the Sredna Gora, our small '' 4OUR RANCH '' awaits you. Surrounded by the song of birds and the warm autumn leaves falling, live freely American horses, direct descendants of the Mustangs. Sense the breath of prairies in their eyes. Share with us your enthusiasm and artistry.


We will make sure that the professional artist Vladimir Berberov guides you in your creative journey. Vladimir Berberov studied and worked in Bulgaria and in the USA and has experience in various techniques of painting.

At the Art Workshop supporting a cause, we welcome both absolute beginners and advanced artists. At your disposal will be all the necessary materials to complete your piece of work.


Get rid of the dusty city vibration. Feel the purity of the mountain by tasting the clear mountain water, the natural herbal tea with herbs we have collected throughout the year and homemade fig lemonade. You can try freshly prepared mulled wine with apples from our fruit trees. Our special offer is delicious home-made bites with a variety of flavors.


With the proceeds from the Art Workshop we will support the Paint & Quarter Horse Foundation Bulgaria, which ensures children with disabilities attend free therapeutic riding sessions on a regular basis.


Briefly about Art Workshop supporting a cause:

Maximum number of participants: 12 people

Participants’ level: from beginners to advanced

Language of the Art Workshop: Bulgarian and English

Date: Saturday, 9th of November, 2019

Registration deadline: Tuesday, 5th of November, 2019

Duration: 4 hours, form 12:00pm to 4:00pm

Venue of Art Workshop supporting a cause: '' 4OUR RANCH '' ranch, 52 km away. from Sofia - https://goo.gl/maps/N2LBVMDbEXL2

Participation fee: 128 BGN. The fee includes:

- Visit to 4OUR RANCH;

- A lesson from a professional artist in Bulgarian and/or English;

- Drawing materials;

- The painted piece of work;

- Food and drinks;

- Organized transport.

Departure time from Sofia by organized transport: 11:00am, ‘’Alexander Nevski’’ Square on the side of Oborishte Str. Estimated time of arrival at the same spot: 5:00pm.


If you would like to use your own vehicle the fee for participating in Art Workshop supporting a cause is 113 BGN. Please state that you do NOT want to use organized transport in the enrollment form.


Please note that participation in the Art Workshop is only possible with advance registration and payment of the relevant fee by 5th of November, 2019. The participation fee is not refundable.


Registration form: https://www.surveymonkey.com/r/2MCQ5YF


The participation fee is paid by bank transfer to a bank account:

IBAN: BG38UNCR70001523568783

BIC (SWIFT): UNCRBGSF

Bank: UniCredit Bulbank

Account Holder: Four Ranch Ltd.


For questions, please contact Mina Raduncheva at:

Email: fourranchbulgaria@gmail.com

Phone: +359 887 33 29 43

 

We look forward to meeting you! 

Публикувано от:

 

 

Сходни публикации

18.03.2019
Изложба: Влиянието на фермите за ценни кожи Изложба: Влиянието на фермите за ценни кожи

Какво е влиянието на фермите за ценни кожи върху животните, върху хората, върху околната среда, върху ...

04.05.2018
Регионален марш срещу фермите за ценни кожи

На 12 май (събота) стартира регионалната кампания Fur Free Forever едновременно в 5 страни от региона ...

31.01.2018
Базар месец февруари Базар месец февруари

Приятели,Заповядайте на нашия благотворителен базар в Cafe Club CherAmi, кв. Чайка бл.188, на 24-ти ...