Информационен портал за неправителствените организации в България
Регистрация
сеп
22ХV Международен конкурс за изпълнители на популярна песен НОВА МУЗИКА Община Горна Оряховица Народно читалище „Напредък-1869” Горна Оряховица 8,9 и 10 май 2020 г.

ХV Международен конкурс за изпълнители на популярна песен НОВА МУЗИКА Община Горна Оряховица Народно читалище „Напредък-1869” Горна Оряховица 8,9 и 10 май 2020 г.
 УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ – ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН:

 I-ва КАТЕГОРИЯ Индивидуални изпълнители   
● І - ва група – 5 - 9 години       
● ІІ - ра група – 10 - 13 години   
● ІІІ - та група - 14 - 17 години
● ІV - та група – 18 - 25 години  

II-ра КАТЕГОРИЯ Вокални формации

● І - ва група - до 12 години
● ІІ - ра група – от 13 до 25 години

Възрастта на участниците за всички групи се определя с навършени години към датата на конкурса. РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ: КОНКУРСЪТ СЕ ПРОВЕЖДА В ТРИ ТУРА І – ви тур - Песен по избор. ІІ – ри тур - Песен по избор.ІІI – ти тур – Участниците от III – та и IV- та група -  индивидуални изпълнители и от ІІ - ра група – вокални формации с най- висок резултат се състезават за  Гран При на конкурса, специалната парична награда на спонсорите и парична награда на Народно читалище „Напредък - 1869”. Същите изпълняват една от двете си конкурсни песни. Изпълнението е на живо, а музикалният съпровод е по избор на участниците.
Инструменталите (SB) във формат MP3 за всяко изпълнение трябва да бъдат изпратени на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg до 22 април 2020 г. Нужно е да носите резервни на флаш памет или компакт диск.  По време на конкурса няма да се правят промени на заявените конкурсни песни. 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН: 35 лв. за индивидуални изпълнители 10 лв. за участник във формация.

Таксата за участие трябва да се преведе едновременно с подаване на заявката по посочената по-долу банкова сметка: НЧ „НАПРЕДЪК-1869” Г. Оряховица BG76BPBI81701606287273 BIC – BPBIBGSF При Юробанк България АД с основание – имена на участника, възрастова група, град за участие  в МК Нова музика до 22 април 2020 г.

Забележка: Заявка за участие без платена такса няма да бъде приета. *Таксите за участие не подлежат на връщане. За потвърждение на заявката на e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg се изпраща копие от банков документ, удостоверяващ направената трансакция.

ВАЖНО: В случай, че желаете да получите фактура, моля, заедно със заявките в писмен вид да ни предоставите следната информация: Име на фирма Идентификационен номер (Булстат) Регистриране на фирмата по ДДС – ДА или НЕ Адрес на фирмата МОЛ Получател на фактурата.
     
НАГРАДИ:
ГРАНД ПРИ – авторска статуетка на стойност 800 лв. и парична награда в размер на 1 000лв.
СПЕЦИАЛНА ПАРИЧНА НАГРАДА НА КОНКУРСА ОТ СПОНСОРИ. 
ПАРИЧНА НАГРАДА на Народно читалище „НАПРЕДЪК1869”.
І–ва, ІІ-ра и ІІІ–та парична награда, диплом, медали и купи във всяка възрастова група на двете категории.  Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури.
*Наградите се връчват по преценка на журито, което си запазва правото да не присъди някоя от гореспоменатите награди. 

ОБЩИ УСЛОВИЯ: Пътните и разходите по пребиваването са за сметка на участниците. Организаторите предлагат следните хотели в града: Раховец, Амбарица, Енигма, Тиролия, Перла и Джевана. Всеки от участниците прави сам своята резервация.   Информация за конкурса: Аделина Колева - 0886 029 026 Ваня Недева - 0878 514 178 e-mail: konkursi.napredak_1869@abv.bg Горна Оряховица, Ул.” Цар Освободител” № 1 НЧ „Напредък - 1869”          

ПРОГРАМА ИЗПЪЛНИТЕЛИ НА ПОПУЛЯРНА ПЕСЕН   
ПЪРВИ ДЕН - 8 май /петък/ 2020г. 
12.00 – 13.00 - Регистрация индивидуални изпълнители - І и ІІ група и Вокални формации - І група 
13.00 – Репетиция индивидуални изпълнители -  І и ІІ група и Вокални формации - І  група - Първа песен 
16.00 – ОФИЦИАЛНО ОТКРИВАНЕ  16 30 – Конкурс индивидуални изпълнители - І и ІІ група и вокални формации - І група - Първа песен  

ВТОРИ ДЕН - 9 май /събота/ 2020г. 
10.00 - 12.00 – Репетиция индивидуални изпълнители -  І и ІІ група и Вокални формации -  І  група - ВТОРА песен  1200 – Конкурс индивидуални изпълнители - І и ІІ група и Вокални формации - І група - Втора песен 
14.00 - 15.00 – Регистрация вокални формации и индивидуални изпълнители от III и ІV група  и Вокални формации - ІI група  1500 – Репетиция  индивидуални изпълнители от III и ІV група и Вокални формации - ІI група – ПЪРВА песен  17.30 - НАГРАЖДАВАНЕ на индивидуални изпълнители от І и ІІ група и Вокални формации - І група  18.00  - КОНКУРС индивидуални изпълнители - ІII и ІV група и Вокални формации - ІI  група - Първа песен.

ТРЕТИ ДЕН - 10 май /неделя/ 2020 г.  10 00 – 12 00 – Репетиция  индивидуални изпълнители от III и ІV група и Вокални формации -   ІI  група – Втора песен  12.00 – Конкурс индивидуални изпълнители - ІII и ІV група и Вокални формации - ІI  група - Втора песен  16.00 –  Конкурс индивидуални изпълнители - ІII и ІV група и вокални формации - ІI група с най - висок резултат се състезават за  Гран При на конкурса, специалната награда на спонсорите и голямата награда на Народно Читалище „Напредък - 1869”.  1730 – НАГРАЖДАВАНЕ на индивидуални изпълнители от III и ІV група и Вокални формации - ІI група ГАЛА КОНЦЕРТ НА ЛАУРЕАТИ И ГОСТИ.  Конкурсът се заснема от Български Музикални Таланти / Bulgarian Music Talents  Организаторите си запазват правото на промени в програмата. 

Секция: НАРОДНО ПЕЕНЕ – ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Дати: 9 и 10 май 2020 г.

Място: Горна Оряховица, НЧ „Напредък – 1869”, зала на ФА „Сидер войвода”

 

УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ:

 

I-ва КАТЕГОРИЯ                                                          II-ра КАТЕГОРИЯ

Индивидуални изпълнители                                    Камерни състави и групи

 

● І - ва група – 5 - 9 години                                     ● І - ва група - до 14 години

● ІІ - ра група – 10 - 14 години                                ● ІІ - ра група – от 15 до 25 години

● ІІІ - та група - 15 - 18 години

● ІV - та група – 19 - 25 години

 

Възрастта на участниците за всички групи се определя с навършени години към датата на конкурса.

Състави, в които участват изпълнители от различни възрасти, се състезават във възрастовата група на най-големия участник.

 

РЕГЛАМЕНТ ЗА УЧАСТИЕ:

 

Първа и втора възрастова група – индивидуални изпълнители – две бързи песни по избор до три куплета всяка, с общо времетраене до 4 минути.

Трета и четвърта възрастова група – индивидуални изпълнители – бавна песен по избор до два куплета и  бърза песен до три куплета  с общо времетраене до 5 минути.

Първа и втора възрастова група – камерни състави и групи – две песни по избор с общо времетраене до 5 минути.

Изпълнението е на живо, а музикалният съпровод е по избор на участниците.

 

НАГРАДИ:

 

Класираните участници получават диплом, предметни или парични награди.

Участниците в конкурса се оценяват от професионално жури.

*Наградите се връчват по преценка на журито, което си запазва правото да не присъди някоя от гореспоменатите награди.

ХV Международен конкурс за изпълнители на популярна песен НОВА МУЗИКА

 


 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

Секция: НАРОДНО ПЕЕНЕ – ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР:

15 лв. за индивидуални изпълнители

                                                   5 лв. за участник в камерни състави и групи 

ПРОГРАМА

Секция: НАРОДНО ПЕЕНЕ – ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

 

ПЪРВИ ДЕН - 9 май /събота/ 2020г.

 

900 – 1000 - Регистрация индивидуални изпълнители - І и ІІ група и Камерни състави и групи  - І група

 

1000 – 1300 - Конкурс индивидуални изпълнители - І и ІІ група

 

1400 – 1600 - Конкурс камерни състави и групи - І група

 

17 00 – Награждаване на индивидуални изпълнители от І и ІІ група и камерни състави и групи -  І  група

 

ВТОРИ ДЕН - 10 май /неделя/ 2020г.

 

900 – 1000- Регистрация индивидуални изпълнители - ІII и ІV група и камерни състави и групи -  ІI  група

 

1000 – 1200 - Конкурс индивидуални изпълнители - ІII и ІV група

 

1300 – 1600 - Конкурс камерни състави и групи -  ІI  група

 

17 30 – НАГРАЖДАВАНЕ на индивидуални изпълнители от ІII и ІV група и Камерни състави и групи -  ІI група

 

Организаторите си запазват правото на промени в програмата.

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА КОНКУРСА:

Секция: НАРОДНО ПЕЕНЕ – ОБРАБОТЕН ФОЛКЛОР

Вяра Петрова - 0886 546 444

Ваня Недева – 0878 514 178

e-mail : konkursi.napredak_1869@abv.bg

                                                  Горна Оряховица, Ул.” Цар Освободител” № 1

НЧ „Напредък - 1869”

 

Публикувано от:

Народно Читалище ”Напредък 1869”

 

 

Сходни публикации

12.03.2020
III-то издание на Национален танцов конкурс „ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА” III-то издание на Национален танцов конкурс „ТАНЦОВА ВЪРТЕЛЕЖКА"

ОБЩИНА ГОРНА ОРЯХОВИЦА НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „НАПРЕДЪК-1869” Горна Оряховица  5100 ул. „Цар ...

14.02.2020
Работилничка за мартенички Работилничка за мартенички

Посрещнете Баба Марта с ръчно изработени и оригинални мартенички за носене или подарък! Ще ви научим ...

11.02.2020
„Жива утопия“ - иновативна социална и икономическа мрежа „Жива утопия“ - иновативна социална и икономическа мрежа

Сдружение "Зелен" гостува на Читалище.то с поредица от събития, в които домакините от инициативата ...